Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban Đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2013-2014

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG THPT KONTUM NĂM HỌC 2013-2014

TT

Họ tên CMHS

Chức vụ BĐD CMHS

Họ tên học sinh- Lớp

1

Nguyễn Hồng Nhật

Trưởng ban

Nguyễn Huỳnh Nam-11A13

2

Trịnh Đình Hổ

Phó ban; phụ trách K11

Trịnh Đình Phụng- 11A2

3

Phạm Thanh Hòa

Phó ban

Phạm Thu Hiền-12A9

4

Nguyễn Đình  Bắc

Phó ban trực

Nguyễn Hà Trí Đức- 11A5

5

Lê Quốc Đạt

Kế toán

Lê Việt Hằng-12D1

6

Phạm Phẩm

Phụ trách hoạt động NGLL

Phạm Hoàn Phúc-12A2

7

Đỗ Thị Thanh Thuỷ

 Thư ký

Nguyễn Việt Thắng-12A4

8

Phạm Đình Phùng

Phụ trách K12

Phạm Đình Phúc-12A5

9

Trương Thị Thanh

 

Thủ quỹ; phụ trách K10

 

 

Huỳnh Trương Bá Khôi- 10A5

panner nq29