Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban Đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2014-2015

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG THPT KONTUM NĂM HỌC 2014-2015

TT

Họ tên CMHS

Chức vụ BĐD CMHS

Họ tên học sinh- Lớp

1

 Nguyễn Hồng Nhật

 Trưởng ban

 Ng Huỳnh Nam/12D1

2

 Nguyễn Đình Bắc

 P. Trưởng ban

 Ng Hà Trí Đức/ 12A10

3

 Trịnh Đình Hỗ

 P. Trưởng ban

 Trịnh Đình Phụng/12A2

4

 Trương Thị Thanh

 Thư Ký, phụ trách K11

 Huỳnh Trương Bá Khôi/11A3

5

 Đồng Thanh Xuân

 P. Trưởng ban- Phụ trách K12

 Đồng Sỹ Nghị/12A10

6

 Hoàng Minh Tân

 UV – Phụ trách K.10

 Hoàng Minh Tuấn/ 10A12

7

 Lê Văn Tung

 UV - Phụ trách  hỗ trợ các cuộc thi HSG,…

 Lê Minh Tuấn /11A3

8

 Hồ Huy Sương

 UV- Phụ trách K10

 Hồ Huy Hoàng/10A6

9

 Nguyễn T Phương Thảo

 UV- Phụ trách thu-chi

 Trần Ng Quang Huy/11A6

10

Lưu Đình Cầu

UV- Phụ trách hoạt động NGLL

Lưu Ng Tiến Đạt/12C

 

panner nq29