Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban Đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2011-2012

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG THPT KONTUM

NĂM HỌC 2011-2012

TT

Họ tên CMHS

Chức vụ BĐD CMHS

Nơi ở hiện nay

Họ tên học sinh- Lớp

1

.Vũ Mạnh Hải

Trưởng ban

28A- Trần Hưng Đạo

Vũ Trọng Nghĩa

11B2

2

Nguyễn Thị Thoi

Phó ban

272-Trần Khánh Dư

Lê Thị Hà Anh

12B1

3

Phan Văn Bường

Kê toán

-Tản Đà

Phan Vũ Minh Lại

12B1

4

Hoàng Đình Ngãi

Thành vên, phụ trách khối 12

152-PĐ Phùng

Hoàng Đình Quốc Đạt  12B2

5

Lê Đình Toàn

Phó ban

250-PĐPhùng

Lê Thị Hồng Lộc

11B3

6

Đoàn Ngọc Thắng

Phó ban

55B - Ng. Huệ

Đoàn Ngọc Thành

11A4

7

Trịnh Đình Hổ

Thành viên, phụ trách khối 11

06 - Lê Văn Hiến

Trịnh Thị Diệu Linh 11B3

8

Phan Thị Minh Sâm

Thủ quỹ

69N Phan Đình Phùng

Đào Xuân Nhân 12B1

9

Trịnh Văn Tâm

Thành viên, phụ trách khối 10

52 Phan Huy Chú

Trịnh Tất Thành 10A6

 

panner nq29