Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Một số trang web hình ảnh và phim tư liệu hỗ trợ học lịch sử lớp 10.

Một số trang web hình ảnh và phim tư liệu hỗ trợ học lịch sử lớp 10.

Chương 1: Xã hội nguyên thủy

Em yêu khoa học:

-          https://www.youtube.com/watch?v=ziWxkjiAtT0

-          https://www.youtube.com/watch?v=-xKLTVUjQpA

Lịch sử văn minh phương Tây:

-          https://www.youtube.com/watch?v=cPY2biVJMq8

Chương 2: Xã hội cổ đại; Chương 3, 4, 5: Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á thời phong kiến.

Văn minh Phương Tây: Ai Cập

-          https://www.youtube.com/watch?v=p-u7jM4K3PE

Lưỡng Hà

-          https://www.youtube.com/watch?v=emm4ZC951gY

Bình Minh Của Văn Minh Hy Lạp (The Rise of Greek Cilivization)

-          https://www.youtube.com/watch?v=vNSUQiQdEVM

-          www.youtube.com/watch?v=xCS6L2qHrDg

Các Nền Văn Minh Cổ Đại: Trung Hoa

-          https://www.youtube.com/watch?v=X5JO-MHp2aU

Ấn Độ: đoạn trích Rama buộc tội

-          https://www.youtube.com/watch?v=Ktx9czzsGbo

Ấn Độ chủ nhân của sông ngòi

-          https://www.youtube.com/watch?v=j3YqZhucoLs

Miến Điện (Myanma)

-          https://www.youtube.com/watch?v=t1ta4hE0fPk

Khám phá Asean:

-          https://www.youtube.com/watch?v=KdIiNSsavXY

 https://www.youtube.com/watch?v=-QOwcRmLcsY

banner x2019