Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Về một bài toán giới hạn hàm số lạ và hay.

Trên tinh thần Dạy học đáp ứng đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá, tôi muốn giới thiệu với các bạn học sinh một dạng toán mới, khá lạ thuộc chủ đề Giới hạn hàm số lớp 11. Đó là một dạng toán xuất hiện trong một số đề kiểm tra trắc nghiệm gần đây.

Nội dung câu hỏi như sau. (Xin xem chi tiết ở phần Tải về)

Với tính chất của một câu hỏi trắc nghiệm, máy tính cầm tay được sử dụng sau khi các hàm số đã được công khai. Việc sử dụng máy tính cầm tay trong bài toán này thực sự giúp cho người học đi đến kết quả nhanh hơn.

Một vài hướng giải quyết có thể còn mang tính chủ quan, có thể còn nhiều hướng tiếp cận khác đặc sắc hơn, thuyết phục hơn. Với vai trò người dạy, tôi vẫn muốn tìm kiếm thêm nhiều câu hỏi dạng này để có thể tổng hợp được một phương pháp giải chung, giúp cho học sinh của chúng ta khỏi bỡ ngỡ khi bước vào vườn hoa giới hạn.

panner nq29