Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài viết

Hướng dẫn kiểm tra học kì II năm học 2010-2011

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2010-2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh KonTum;

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2010-2011 bậc Trung học gồm các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Hai không" của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 4 nội dung: nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp.

- Đánh giá đúng năng lực học tập thực chất của học sinh để trên cơ sở đó, ngành Giáo dục và Đào tạo đề ra các giải pháp thích hợp trong công tác quản lý và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong các năm tiếp theo.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA  HỌC KÌ II

1. Hình thức kiểm tra:

- Các môn: Toán, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý ra đề theo hình thức tự luận.

- Các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh ra đề theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

- Các môn còn lại Sở giao cho các trường căn cứ vào đặc thù bộ môn để lựa chọn hình thức ra đề kiểm tra cho phù hợp.

2. Nội dung đề, thời lượng làm bài

Đảm bảo các yêu cầu sau:

- Kiểm tra theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong phạm vi nội dung chương trình môn học ở học kì II năm học 2010-2011; trong đó, kiểm tra mức độ kiến thức, kỹ năng cơ bản tối thiểu 65% (ứng với 6.5 điểm)  dành cho học sinh có học lực trung bình và mức độ nâng cao 35% (ứng với 3.5 điểm)  dành cho học sinh có học lực khá giỏi.

- Phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu kiến thức và kỹ năng được xác định trong chương trình và sách giáo khoa của mỗi môn học, lời văn, câu chữ phải rõ ràng, không sai sót.

- Phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời lượng quy định đối với từng môn học.

- Nội dung kiểm tra phải theo hướng làm cho học sinh biết vận dụng kiến thức, hạn chế lối học vẹt, ghi nhớ máy móc.

- Đối với các môn do nhà trường ra đề, yêu cầu Ban Giám Hiệu phải duyệt đề nghiêm túc, chú ý bảo mật đề thi.

+ Ban Khoa học Tự nhiên: Các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học nội dung kiểm tra theo chương trình nâng cao. Các môn còn lại theo nội dung chương trình chuẩn.

+ Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn: Các môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí nội dung kiểm tra theo chương trình nâng cao. Các môn còn lại theo nội dung chương trình chuẩn.

+ Ban cơ bản: Học theo chương trình nâng cao môn nào thì kiểm tra theo chương trình nâng cao môn đó. Riêng các môn học sách giáo khoa chương trình chuẩn nhưng học tự chọn theo chủ đề nâng cao thì nội dung kiểm tra theo chương trình chuẩn. Các môn còn lại, nội dung kiểm tra theo chương trình chuẩn.

1.3.2. Thời lượng làm bài

- Ngữ văn, Toán : 90 phút/môn.

- Các môn còn lại: 45 phút /môn.

1.4. Cấu trúc đề kiểm tra

- Đối với các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, đề thi mỗi môn gồm 2 phần:

+ Phần chung cho tất cả các học sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao;

+ Phần riêng cho học sinh học theo từng chương trình: chương trình chuẩn hoặc chương trình nâng cao. Học sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (chuẩn hoặc nâng cao). Đối với tất cả học sinh, nếu làm cả hai phần riêng thì cả hai phần riêng đều không được chấm.

- Đối với môn Ngoại ngữ: đề thi chỉ có phần chung cho tất cả các học sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, không có phần riêng.

3.2. Lịch kiểm tra

- Đối với các môn do Sở ra đề kiểm tra:

+ Lớp 12:

Ngày

Buổi

Môn kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

kiểm tra

Giờ bắt đầu

làm bài

25/4/2011

Sáng

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 30

7 giờ 35

Vật lí

45 phút

9 giờ 35

9 giờ 40

26/4/2011

Sáng

Địa lí

45 phút

7 giờ 30

7 giờ 35

Sinh học

45 phút

8 giờ 50

8 giờ 55

27/4/2011

Sáng

Toán

90 phút

7 giờ 30

7 giờ 35

Tiếng Anh (Lịch sử)

45 phút

9 giờ 35

9 giờ 40

+ Lớp 11:

Ngày

Buổi

Môn kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

kiểm tra

Giờ bắt đầu

làm bài

9/5/2011

Sáng

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 30

7 giờ 35

Vật lí

45 phút

9 giờ 35

9 giờ 40

10/5/2011

Sáng

Hoá học

45 phút

7 giờ 30

7 giờ 35

Tiếng Anh

45 phút

8 giờ 50

8 giờ 55

11/5/201

Sáng

Toán

90 phút

7 giờ 30

7 giờ 35

 

+ Lớp 10:

Ngày

Buổi

Môn kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

kiểm tra

Giờ bắt đầu

làm bài

9/5/2011

Chiều

Ngữ văn

90 phút

13 giờ 30

13 giờ 35

Vật lí

45 phút

15 giờ 35

15 giờ 40

10/5/2011

Chiều

Hoá học

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 35

Tiếng Anh

45 phút

14 giờ 50

14 giờ 55

11/5/201

Chiều

Toán

90 phút

13 giờ 30

13 giờ 35

- Đối với các môn do trường tự ra đề kiểm tra: Sở giao cho các trường tự bố trí thời gian kiểm tra khi đã hoàn thành chương trình theo quy định.

BGD NQ29