Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài viết

Lịch KT 1 tiết tuần 28

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 28

Thứ

Tiết

Môn

Hình thức

Khối/Lớp

Ngày/tháng

Buổi

4

5

Hóa

TNKQ

12

20/03/2013

Sáng

5

5

Toán

TL

12

21/03/2013

Sáng

5

5

Hóa

TL

11

21/03/2013

Sáng

6

5

Sử

TL

12

22/03/2013

Sáng

6

5

Địa

TNKQ

10

22/03/2012

Chiều

Kon Tum, ngày 18 tháng 3 năm 2013

P. HIỆU TRƯỞNG