Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổng bí thư: 'Tinh thần cách mạng tháng Mười không bao giờ phai mờ'

tong-bi-thu-tinh-than-cach-mang-thang-muoi-khong-bao-gio-phai-mo

"Cách mạng tháng 10 Nga làm rung chuyển thế giới, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu. 

Sáng 5/11, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017).

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói Cách mạng Tháng Mười Nga đã "làm rung chuyển thế giới", và lần đầu tiên trong lịch sử, những người lao động đã đứng lên giành lấy chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới.

“Dù cho vật đổi sao dời, tinh thần Cách mạng Tháng Mười và những thành quả lịch sử cũng như những cống hiến to lớn của nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô-viết đối với loài người mãi mãi không bao giờ phai mờ, mãi mãi sẽ còn ghi đậm trong tâm trí của mọi người có lương tri trên toàn thế giới!”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Theo ông, riêng với Việt Nam có đầy đủ căn cứ để khẳng định rằng, mọi thắng lợi của cách mạng đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô.

“Rõ ràng, nhờ có đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, với ý chí tự lực, tự cường của dân tộc kết hợp với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bè bạn quốc tế, cách mạng Việt Nam mới có được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay”. Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Giang Huy

Theo Tổng bí thư, vẫn biết cách mạng là một sự nghiệp khó khăn, phức tạp, không phải là con đường bằng phẳng, dễ dàng, có khi nó phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, quanh co, khúc khuỷu, thậm chí có lúc tạm thời thất bại, thụt lùi, nhưng “chúng ta vẫn không khỏi bàng hoàng” trước biến cố đầy bi kịch xảy ra ở Liên Xô vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước.

Ông khẳng định, đúc rút những bài học thành công và nhận rõ những khuyết điểm, sai lầm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Việt Nam đã đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo và đang kiên định, kiên trì tiến hành từng bước vững chắc công cuộc đổi mới toàn diện.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Giang Huy

Tổng bí thư nêu rõ năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà các đại hội, đặc biệt là Đại hội XII gần đây của Đảng đã chỉ ra.

Đầu tiên là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ...

Cùng với đó, Đảng cũng yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược về thể chế, về giáo dục đào tạo, và hệ thống kết cấu hạ tầng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc...

Vào cuối bài diễn văn, ông nhấn mạnh, kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, hơn lúc nào hết, "chúng ta càng nhận thức rõ hơn những giá trị và đóng góp to lớn mà cuộc cách mạng này đã mang lại cho nhân loại, càng nhận thức sâu sắc hơn những bài học xương máu từ sự đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô hình Xô-viết và càng kiên định hơn con đường đổi mới vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn".

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga. Ảnh: Giang Huy

Đại diện người Việt Nam đã học tập, làm việc tại Liên bang Xô Viết, ông Nguyễn Hồng Vinh, Phó chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga đã phát biểu, đánh giá cao ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước Việt Nam, trong những năm tháng cam go của cuộc chiến tranh, với tầm nhìn chiến lược đã cử hàng chục nghìn người sang chuẩn bị nguồn nhân lực có tri thức, tay nghề cao để phục vụ công cuộc xây dựng đất nước.

"Với sự giúp đỡ hết lòng, bằng tình cảm quý mến, trân trọng của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga dành cho Việt Nam, mỗi sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh đã tiếp thu được khối kiến thức to lớn trong mọi lĩnh vực", ông Vinh nói.

 Theo báo Vnexpress.net

 

banner covid 19