Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TỔ NGOẠI NGỮ

I. Giới thiệu chung:

1. Số lượng: 11   Nữ: 08

-         GV có tuổi nghề trên 10 năm: 11; trên 5 năm: 01; dưới 5 năm: 01

-         GV mới về trường: 02

2. Chất lượng GV:

+GV đang học cao học: 01

+ GV giỏi tỉnh: 03                                 + GV giỏi trường: 07                           

+ Số đề tài SKKN hiện có: 08              + Số đề tài chuyên môn hiện có: 09

 • Số tiết bình quân trên 1 GV: 15
 • Số GV kiêm nhiệm:

+ GVCN: 05                                        + Công tác đoàn thể: 3

 3. Phân công cụ thể nhiệm vụ các thành viên trong tổ:

*Tổ trưởng: Trần Trung Trinh

*Tổ Phó: Lê Thị Kiều Châu

      *Thư ký: Nguyễn Thị Thoa

 *Nhóm trưởng các khối

      + Khối 10: Lê Thị Kiều Châu

      + Khối 11: Nguyễn Thị Thoa

      + Khối 12: Lê Thị Thu Hoài

 *Phân công dạy HS giỏi khối 12

 1. Trần Trung Trinh
 2. Lê Thị Kiều Châu
 3. Lê Thị Thu Hoài

 *Phân công phụ trách đội Olympic của tổ

      + Khối 10: Châu, Hiền, Dương

     + Khối 11: Trinh, Thoa, Hương

 Những thuận lợi và khó khăn:

 *Thuận lợi:

Tình hình học sinh:

+ Hầu hết các em học sinh chăm học.

+ Chất lượng bộ môn trong kỳ thi TN và kỳ thi ĐH-CĐ tăng nhiều so với năm trước.

Tình hình giáo viên:

+ Đa số GV đã giảng dạy lâu năm, có kinh nghiệm, vững vàng về mọi mặt.

+ Đa số GV nhiệt tình, luôn có tinh thần phấn đấu trong chuyên môn.

+ 100% GV có thể sử dụng công nghệ thông tin phục vụ cho bài dạy.

 *Khó khăn:

Tình hình học sinh:

- Kỷ năng nghe, nói của học sinh còn yếu.

- Ở bộ môn, chưa có học sinh đạt giải Olympic 10, 11 và học sinh giỏi quốc gia.

Tình hình giáo viên:

- Vẫn còn GV chậm thay đổi về phương pháp giảng dạy và bị những hạn chế nhất định trong chuyên môn.

- Một số GV chưa thật sự nghiên cứu sâu về chuyên môn.

- Một số GV chưa giỏi trong việc sử dụng Công nghệ thông tin trong dạy học.

 II. Kế hoạch của Tổ trong năm học:

 1. Những chủ trương lớn của tổ:

 1. Đổi mới phương pháp giảng dạy theo chuẩn kiến thức và kỹ năng.
 2. Không ngừng đổi mới về phương pháp giáo dục và học tập, cần phát huy tính năng động tích cực trong học tập của học sinh, tổ chức các hoạt động một cách khoa học.
 3. Thẩm định lại, thay đổi, và thường xuyên bổ sung dữ liệu ngân hàng đề của nhà Trường nhằm nâng cao chất lượng bộ môn.
 4. Thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết dạy dạy tốt, thao giảng, hội giảng…
 5. Tuân thủ phương châm ‘Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực’ và ‘Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo’.

 2. Nhiệm vụ: Trong năm học 2010-2011, Tổ tập trung vào những nhiệm vụ sau:

1. Công tác giáo dục tư tưởng- chính trị, phẩm chất, đạo đức

 • Tiếp tục cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 • Thực hiện phương châm: ‘Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo’
 • Mỗi giáo viên phải biết đa dạng hoá các hoạt động giáo dục học sinh, phải biết kết hợp giáo dục và giảng dạy
 • Thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh công chức và Qui chế của nhà trường

2. Công tác chuyên môn

 • Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả, khuyến khích tính tự học, tích cực học tập của học sinh và phù hợp với cả 2 hình thức kiểm tra TNKQ và kiểm tra tự luận.
 • Cá biệt hóa trong dạy học, giúp đỡ học sinh yếu kém.
 • Dạy chéo buổi cho học sinh có chất lượng.
 • Thành lập lớp nghe nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 10, 11.
 • Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, đem lại hiệu quả thiết thực cho giờ dạy.
 • Thực hiện tốt qui chế chuyên môn.
 • Các giáo viên không ngừng nâng cao tay nghề qua hình thức tự học, tự nghiên cứu và qua đồng nghiệp.
 • Viết SKKN, CĐCM thực sự có chất lượng, thiết thực trong việc giảng dạy và kích thích được tính tự học của học sinh.
 • Hình thành các nhóm HSG các khối và có kế hoạch bồi dưỡng ngay từ đầu năm học.

3. Công tác học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học

 • Không ngừng tự rèn luyện để nâng cao chuyên môn
 • Nghiên cứu để xây dựng kế hoạch năm học của cá nhân ngay từ đầu năm để có định hướng thực hiện tốt kế hoạch chuyên môn của mình
 • Hoàn thành tốt trách nhiệm của một giáo viên

 4. Chỉ tiêu:

Danh hiệu thi đua

 • Tập thể: Lao động xuất sắc
 • Cá nhân:

+ Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 01

+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 08

Chất lượng đội ngũ

 • Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 03
 • Giáo viên giỏi cấp trường: 07
 • Giáo viên khá: 01

 III. Biện pháp thực hiện:

 • Lên kế hoạch công tác cá nhân và của tổ hàng tuần.
 • Chuyên sâu vào công tác chuyên môn trong các buổi họp tổ định kỳ
 • Trao đổi và hướng dẫn sử dụng công nghệ thông tin cho các thành viên trong tổ để tất cả tổ viên đều có thể sử dụng và soạn bài với các phần mềm phục vụ cho công tác dạy học
 • Góp ý, nhận xét, đánh giá các tiết dạy một cách nghiêm túc theo hướng xây dựng
 • Lưu trữ và chia sẻ các tiết dạy (có sử dụng CNTT) để các tổ viên trao đổi học tập
 • Theo dõi và nhắc nhở các tổ viên hoàn thành nhiệm vụ nghiêm túc, đúng thời hạn
 • Giao việc cho các thành viên trong tổ để tăng cường ý thức trách nhiệm và tính đoàn kết trong nội bộ tổ, giao việc cho tổ viên trẻ để tăng cường kinh nghiệm chuyên môn và tạo nguồn
 • Bổ sung cho ngân hàng đề là công việc định kỳ hàng tháng của tổ.
 • Thành lập các nhóm HSG các khối ngay từ đầu năm, có kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, phân công nhiệm vụ bồi dưỡng cho từng giáo viên.
 • Thành lập nhóm hỗ trợ về kinh nghiệm dạy học, nhóm hỗ trợ về công tác viết chuyên đề chuyên môn, và nhóm hỗ trợ về công nghệ thông tin trong nội bộ tổ.
 • Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng 4 kỹ năng: Giáo viên phải dùng Tiếng Anh trong lớp từ 90% trở lên đối với khối 10 và 11, 70% đối với khối 12; tập trung vào việc luyện phát âm và ngữ điệu cho hs, giúp cho học sinh cảm thấy thoải mái khi nói tiếng Anh.

 IV. Một số công việc trọng tâm cần giải quyết:

 1. Lên chương trình dạy tăng cường tiếng Anh cho học sinh khối 10, 11, phụ đạo cho HS khối 12
 2. Lên chương trình dạy bồi dưỡng cho 10A1, 11C1, 12C1
 3. Lên chương trình dạy HSG, OLYMPIC 10, 11
 4. Bồi dưỡng HSG ngay từ đầu năm.
 5. Dành đa số thời gian họp tổ để đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm, xếp loại các tiết dạy và trao đổi chuyên môn.
 

BGD NQ29