Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC KHẨN TRƯƠNG TRUY CẬP TÀI KHOẢN CÁ NHÂN KỲ THI THPT QUÔC GIA 2018

Trường THPT Kon Tum thông báo:

Yêu cầu toàn bộ thí sinh (bao gồm HS đang học 12 tại trường và thí sinh tự do) đăng ký dự thi THPT Quốc gia năm 2018 tại trường THPT Kon Tum truy cập vào tài khoản cá nhân kỳ thi THPT Quôc gia 2018 để kiểm tra thông tin.

Nếu thấy có nội dung sai thì thực hiện thao tác báo sai sót thông tin dự thi theo như hướng dẫn tại bài "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018" đã đăng trên website này vào ngày 17/4/2018. Nếu không có sai sót thì TUYỆT ĐỐI không thực hiện thao tác báo sai.

Nếu thí sinh nào khi vào email cá nhân mà không có mã đăng nhập gửi về thì chắc chắc địa chỉ email nhập vào dữ liệu bị sai, trường hợp này thí sinh phải liên lạc ngay với nhà trường để sửa địa chỉ email.

Sau ngày 21/4/2018 nếu thí sinh có thông tin sai mà không báo sai thì hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

                                                                              Kon Tum, ngày 18/4/2018

                                                                                  BAN CHUYÊN MÔN

panner nq29