Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

FILE HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐH TRỰC TUYẾN NĂM 2018

Học sinh có số lượng nguyện vọng KHÔNG LỚN HƠN số lượng nguyện vọng trong hồ sơ đã nộp ban đầu đọc file hướng dẫn (được đính kèm phía dưới) và tự điều chỉnh (nếu muốn) cho mình.

Những trường hợp muốn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học mà số lượng nguyện vọng LỚN HƠN số lượng nguyện vọng trong hồ sơ đã nộp ban đầu thì mới đến trường để xin điều chỉnh bổ sung.

* Chú ý: Chỉ được điều chỉnh đúng một lần (01)

Attachments:
Download this file (1.1 HDSD - DCNVDKXT - TS-2018.pdf)1.1 HDSD - DCNVDKXT - TS-2018.pdf[ ]1800 kB

panner nq29