Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

VỀ XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH NĂM 2018

Học sinh khối 12 trường THPT Kon Tum lưu ý:

     Để các em dễ dàng xác định ghi hồ sơ và đỡ mất công hỏi thầy, qua sơ lược lý lịch của HS toàn khối 12. Tôi lược trích qui chế tuyển sinh năm 2018 và có các lưu ý như sau:

- Đa số các em không thuộc đối tượng có ưu tiên, nên các em bỏ trống ô ở mục 17

- HS nào là người DTTS có hộ khẩu trên 18 tháng (trong thời gan học THPT) ở khu vực 1 (tất cả tỉnh Kon Tum đều khu vực 1 thì thuộc đối tượng : 01. Nếu HS DTTS hộ khẩu ở tỉnh khác thì các em tra bảng đã gửi bài "link download...")

- Các trường hợp sau thì ghi đối tượng 06:

        + HS là con thương binh, bệnh binh, con người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc.

        + HS là người DTTS nhưng có hộ khẩu ngoài khu vực 1.

- HS nào là con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh loại 1/4 thì thuộc đối tượng 04.

     Trên đây là phần rút trích trong quy chế ts 2018 với những đối tượng có thể có đối với HS khối 12 trường THPT Kon Tum năm học 2017-2018.

 

panner nq29