Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hướng dẫn thử điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH năm 2017

thaydoinv

HƯỚNG DẪN THỬ ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐH NĂM 2017

1. Thời gian thử: Từ ngày 9 đến ngày 11/7/2017.

2. Các bước để thử:

B1: Vào trình duyệt web nhập địa chỉ sau:
http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

B2: Đăng nhập với tên đăng nhập là: Số CMND.
Mật khẩu là: Mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi (nếu đã thay đổi mật khẩu thì dùng mật khẩu đã thay đổi đó. Nếu thí sinh quyên mật khẩu thì đến ĐTN để xin cấp lại).

3. Lưu ý: Đợt điều chỉnh này (từ ngày 9-11/7/2017) này là thử. Sau ngày này toàn bộ dữ liệu sẽ bị xóa.

4. Để điều chỉnh nguyện vọng chính thức HS đọc bài: "HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐH NĂM 2017" cũng đăng trên website này.

mautuat18