Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phân công chuyên môn hè 2016

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HÈ 2016

 

LớpCNToánVănAVGhi chú
10A1Linh (T)Linh (T)ThủyVVy 
10A2ÁnhÁnhLanhThoa AV 
10A3HiềnAVKhôiHuyềnHiềnAV 
10A4ThanhAVNhườngThùyThanhAV 
10A5HuyềnThảoTHuyền 
10A6NhườngNhườngLan AnhThanhAV 
10A7ThảoTThảoTThùyHiềnAV 
10A8LanhLinh (T)Lanh 
10A9Lan AnhÁnhLan AnhThoa AV 
10A10KhôiHuyền 
10A11ThủyVThảoTThủyVHiềnAV 
10A12Thoa AVLinh (T)Lan AnhThoa AV 
10A13KhôiKhôiThủyVVy 

Back to School 20192020