Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Một số văn bản mới của Sở GD-ĐT từ ngày 5 đến 11/3/2018

Trong tuần 27 (từ ngày 5 đến ngày 10/3/2018), Sở GD-ĐT đã ban hành một số công văn lên quan đến việc bổ sung một số nội dung trong Quy chế thi THPTQG, về Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học; Hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam.

Đây là các công văn chỉ đạo liên quan đến các hoạt động quan trọng của nhà trường trong thời gian sắp tới.

Chi tiết xin xem ở phần Tải về

banner x2019