Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lấy ý kiến về Dự thảo Luật Giáo dục

duthao luatgd

Lấy ý kiến về Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tượng lấy ý kiến

- Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại trường;

- Đại diện cha mẹ học sinh và học sinh của trường.

2. Cách thức tiến hành thức lấy ý kiến góp ý: 

- Mỗi cá nhân:

     + Đọc Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi);

     + Góp ý trực tiếp vào Dự thảo Luật (trên file mềm, nếu có ý kiến);

     + In và viết Phiếu hỏi ý kiến.

3. Thời gian

- Mỗi cá nhân nộp Phiếu hỏi ý kiến và mail lại file Dự thảo Luật Giáo dục có góp ý trong sáng thứ Hai ngày 03/12/2018.

Xin tải file đính kèm bên dưới!

Back to School 20192020