Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nội dung tự học và bài tập của học sinh khối 12-Đợt 3

 * Lưu ý: Học sinh nộp bài cho giáo viên bộ môn vào thứ 7 (22/2/2020) tuần này

1. Môn Toán

link tải về

2. Môn Vật lý

link tải về

3. Môn Địa lý

link tải về

4. Mộn Ngữ văn

 link tải về

5. Môn Sử

link tải về

6. Môn Tiếng Anh

link tải về

7. Môn Hóa

link tải về

8. Môn Sinh

link tải về

9. Môn GD Công dân

link tải về 

 

 

panner2020