Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MẪU CỦA GV Ở CÁC TỔ CM VÀO CHIỀU NGÀY 03/02/2021

LỊCH DẠY TRỰC TUYẾN MẪU CỦA CÁC TỔ NĂM HỌC 2020-2021

(Áp dụng vào chiều ngày 03/02/2021)

Tổ CM

Giáo viên dạy

Lớp

Thời gian

Ghi chú

Toán

Nguyễn T Phương Thảo

12C10

Bắt đầu từ 15h đến 15h45’

 

Võ Đức Toàn

11B5

Bắt đầu từ 15h đến 15h45’

 

Vật lý

Hoàng Thị Huyền Trang

12C6

Bắt đầu từ 15h đến 15h45’

 

Hà Quốc Dũng

11B2

Bắt đầu từ 15h đến 15h45’

 

Hóa học

Trương Thị Tố Thanh

10A1

Bắt đầu từ 15h đến 15h45’

 

Phạm Thị Khánh Phương

11B4

Bắt đầu từ 15h đến 15h45’

 

Sinh học

Thái Vi Hạ

10A9

Bắt đầu từ 15h đến 15h45’

 

Tiếng Anh

Đỗ Thị Thanh Hương

10A11

Bắt đầu từ 15h đến 15h45’

 

Huỳnh Thị Thu Hiền

11B11

Bắt đầu từ 15h đến 15h45’

 

Ngữ văn

Lê Thị Kim Thùy

11B8

Bắt đầu từ 15h đến 15h45’

 

Nguyễn Thị Dịu Huyền

10A6

Bắt đầu từ 15h đến 15h45’

 

Lịch sử

Trần Quốc Vương

10A8

Bắt đầu từ 15h đến 15h45’

 

Địa lý

Huỳnh Thị Hoàng

11B13

Bắt đầu từ 15h đến 15h45’

 

                                                                                                                      Kon Tum, ngày 03/02/2021     

                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 
baucu21 26