Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công văn của Sở GD&ĐT về thực hiện ATTP và phòng, tránh tai nạn đuối nước

Nhằm thực hiện chính sách, pháp luật về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum và tăng cường phòng tránh tai nạn đuối nước học sinh, sinh viên dịp hè 2017, trong các ngày 30 và 31 tháng 3 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các công văn số 386/SGDĐT-CTTT và số 379/SGD ĐT-CTTT để các trường, các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện, đảm bảo cho việc duy trì, củng cố an toàn trường học.

Chi tiết nội dung của các công văn, xin xem tại bản đính kèm.

panner nq29