Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

DANH SÁCH XẾP LỚP (TẠM THỜI) KHỐI 10 NĂM HỌC 2018-2019

TTHọ và tênLớpSBDNgày sinhNơi sinhPhòng học 
 
 
1ĐẶNG LÊ THU PHƯƠNG10A102032310/10/2003Kon Tum29 
2NGUYỄN MINH TRÍ10A101089406/03/2003Kon Tum29 
3NGUYỄN TRẦN YẾN BÌNH10A101005931/10/2003Kon Tum29 
4NGUYỄN NGỌC SANG10A101067815/11/2003Kon Tum29 
5TRẦN HUYỀN CHÂU10A101006729/09/2003Kon Tum29 
6LƯƠNG NGUYỄN THANH HẰNG10A102012117/03/2003Kon Tum29 
7HÀ HỒNG QUÂN10A101064407/10/2003Kon Tum29 
8NGUYỄN THỊ THANH BÌNH10A102003929/07/2003Kon Tum29 
9ĐỒNG THU TRANG10A102040214/10/2003Kon Tum29 
10ĐOÀN LÂM ANH10A101001914/10/2003Kon Tum29 
11LÊ NGUYỄN TRUNG ĐỊNH10A102009602/07/2003Kon Tum29 
12HÀ THỊ NGỌC LINH10A101038401/10/2003Kon Tum29 
13MAI NGUYỄN NHÃ TRÂN10A101086931/01/2003Kon Tum29 
14HUỲNH VĂN VIỆT10A101096419/02/2003Kon Tum29 
15NGUYỄN MINH HOÀNG10A102015130/06/2003Kon Tum29 
16TRẦN THỊ NGỌC CHÂU10A101007023/04/2003Kon Tum29 
17TRƯƠNG NGUYỄN ĐÌNH DUY10A101011129/05/2003Kon Tum29 
18VĂN ĐỨC TRƯỜNG SƠN10A101068921/11/2003Kon Tum29 
19PHAN ĐỖ LINH GIANG10A102010419/11/2003Kon Tum29 
20ĐINH THỊ NGỌC HUYỀN10A102017029/09/2003Nghệ An29 
21NGUYỄN TRUNG KIÊN10A101034504/03/2003Kon Tum29 
22NGUYỄN HỒNG THẢO NHƯ10A101057314/08/2003Kon Tum29 
23ĐẶNG GIA KHÁNH10A102018723/03/2003Kon Tum29 
24BÙI HOÀNG KHÁNH LINH10A101037702/01/2003Kon Tum29 
25PHẠM MINH SƠN10A101068820/05/2003Kon Tum29 
26LÊ THỊ NGỌC QUÝ10A102033214/08/2003Bình Định29 
27NGUYỄN HỮU LỘC10A102022309/04/2003Kon Tum29 
28NGUYỄN PHAN THANH HIỀN10A101022619/07/2003Kon Tum29 
29NGUYỄN THỊ THẢO VY10A101098122/01/2003Kon Tum29 
30LÊ THỊ MINH TRANG10A102039719/03/2003Kon Tum29 
31LÊ TUẤN ANH10A102002528/06/2003Kon Tum29 
32NGUYỄN KHÁNH MY10A101044613/08/2003Kon Tum29 
33VÕ TRUNG TỶ10A101092109/06/2003Kon Tum29 
34NGUYỄN NGỌC LINH10A102021004/01/2003Kon Tum29 
35HOÀNG NGỌC THANH10A102034916/01/2003Kon Tum29 
36TRẦN THẢO LINH10A102021629/09/2003Kon Tum29 
37PHAN ĐỨC VƯƠNG10A102045201/09/2003Kon Tum29 
38HOÀNG MẠNH HÂN10A101021205/04/2003Kon Tum29 
39TRẦN TƯỜNG VY10A101098624/07/2003Kon Tum29 
40PHẠM XUÂN NGHI10A102026202/10/2003Kon Tum29 
41PHẠM HOÀNG ĐẠT10A102008830/10/2003Kon Tum29 
1NGUYỄN ĐỨC NHÂN10A201052524/04/2003Thừa Thiên-Huế30 
2PHẠM THỊ MINH TÂM10A201070105/01/2003Kon Tum30 
3NGUYỄN MAI PHƯƠNG THẢO10A201073112/01/2003Nghệ An30 
4NGHIÊM THÁI ĐÔ10A202009719/08/2003Kon Tum30 
5VÕ VĂN HÙNG10A202015828/07/2003Kon Tum30 
6HÀNG NGỌC BẢO TRÂN10A202041022/06/2003Kon Tum30 
7TRẦN SĨ HOÀNG10A201025504/07/2003Kon Tum30 
8NGUYỄN BẢO KHANH10A201031918/09/2003Kon Tum30 
9TRỊNH THỊ ANH NHI10A201053116/11/2003Kon Tum30 
10NGUYỄN TƯỜNG VI10A201095009/05/2003Kon Tum30 
11NGUYỄN ANH THƯ10A202037904/07/2003Kon Tum30 
12VŨ NGỌC QUÝ NHÂN10A202028721/03/2003Kon Tum30 
13PHAN THỊ MỸ HẠNH10A201020420/04/2003Kon Tum30 
14CAO LÊ MINH10A201043829/10/2003Kon Tum30 
15PHAN CÔNG THỊNH10A201076815/04/2003Kon Tum30 
16TRƯƠNG CÔNG THÀNH10A202035006/11/2003Kon Tum30 
17NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY10A202045626/10/2003Kon Tum30 
18MAI THẾ ANH10A202002109/09/2003Kon Tum30 
19LÊ DUY10A201011402/07/2003Kon Tum30 
20ĐỖ PHẠM KIỀU TRINH10A201087124/10/2003Kon Tum30 
21NGUYỄN LÊ TRÀ MY10A202024517/02/2003Kon Tum30 
22NGUYỄN THẢO NGỌC10A202027031/03/2003Kon Tum30 
23DƯƠNG THẢO CHI10A202005208/10/2003Kon Tum30 
24PHẠM NGUYỄN TRIỆU HUY10A202016501/12/2003Kon Tum30 
25NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN10A202016628/08/2003Kon Tum30 
26ĐOÀN QUÂN ANH10A201002323/05/2003Kon Tum30 
27VÕ HÙNG PHƯỚC10A201061620/08/2003Kon Tum30 
28QUÁCH BẢO NGUYÊN10A202027221/10/2003Kon Tum30 
29NGUYỄN VĂN DUY10A202007812/04/2003Kon Tum30 
30NGUYỄN VIẾT HÓA10A202014511/07/2003Kon Tum30 
31LÊ THỊ VÂN ANH10A201003508/02/2003Kon Tum30 
32NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI10A201055119/06/2003Gia Lai30 
33VŨ THỊ HÀ THI10A201076012/08/2003Kon Tum30 
34CAO NGUYỄN THU UYÊN10A201093514/09/2003Bình Định30 
35NGUYỄN THỊ THẢO TRANG10A202040109/01/2003Kon Tum30 
36NGUYỄN ANH HÀO10A202011801/05/2003Kon Tum30 
37NGUYỄN SƠN BẢO10A201005326/02/2003Kon Tum30 
38ĐINH CÔNG THIỆN10A201076402/07/2003Kon Tum30 
39NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN10A202033309/12/2003Kon Tum30 
40NGUYỄN TRỌNG TRẦN LINH10A201039305/05/2003Kon Tum30 
41NGUYỄN ĐÌNH PHÚC10A201060701/05/2003Kon Tum30 
1PHẠM THỊ THANH TRÀ10A301083604/11/2003Kon Tum31 
2TRẦN QUỐC TRUNG10A301088508/10/2003Kon Tum31 
3NGUYỄN TIẾN CHƯỞNG10A301008324/07/2003Kon Tum31 
4NGUYỄN NGỌC THANH10A301071806/02/2003Kon Tum31 
5BÙI THẢO TRÂN10A301086225/03/2003Kon Tum31 
6ĐỖ CAO TRÍ10A301089224/07/2003Kon Tum31 
7NGUYỄN NGỌC HOÀN VŨ10A302045111/02/2003Bình Định31 
8NGUYỄN LƯƠNG HUY10A302016312/08/2003Kon Tum31 
9NGUYỄN HỮU ĐỨC10A302009924/06/2003Kon Tum31 
10NGUYỄN THIỆN LUÂN10A301041617/11/2003Kon Tum31 
11DƯƠNG THỊ HOÀNG OANH10A301058505/05/2003Kon Tum31 
12MAI ANH QUỐC10A301064710/07/2003Kon Tum31 
13LÊ TRỌNG THÁI10A301071316/01/2003Bình Định31 
14TRẦN PHAN THANH PHÚC10A302031629/11/2003Kon Tum31 
15MAI PHƯỚC TOÀN10A302038902/06/2003Kon Tum31 
16HÀ THỊ LAN ANH10A302000914/09/2003Kon Tum31 
17NGUYỄN THANH HIỀN10A302013313/04/2003Kon Tum31 
18TRỊNH TRẦN ANH THƯ10A302038210/12/2003Kon Tum31 
19NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU10A301006909/10/2003Kon Tum31 
20NGÔ THỊ CẨM LY10A301041908/03/2003Kon Tum31 
21NGUYỄN TRẦN VIỆT TÚ10A301090107/10/2003Kon Tum31 
22NGUYỄN HỮU KHÁNH10A302018801/07/2003Kon Tum31 
23NGUYỄN THỊ TÂM AN10A301000810/12/2003Kon Tum31 
24ĐINH MẠNH CƯỜNG10A301009127/03/2003Kon Tum31 
25NGÔ THỊ BÍCH HỒNG10A301025729/01/2003Kon Tum31 
26LÊ NGUYỄN CAO NGUYÊN10A301050510/02/2003Kon Tum31 
27NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG10A301062608/12/2003Kon Tum31 
28TRẦN KIM YẾN10A301100213/04/2003Kon Tum31 
29BÙI TIẾN SƠN10A302034406/11/2003Kon Tum31 
30TRẦN NGỌC ÁNH10A301004128/02/2003Kon Tum31 
31NGUYỄN PHƯƠNG LINH10A301038931/08/2003Kon Tum31 
32LỮ ĐƯỜNG THẢO UYÊN10A301093330/12/2003Kon Tum31 
33HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG10A302039910/07/2003Kon Tum31 
34VÕ NGUYỄN HẠNH NHI10A302029102/08/2003Kon Tum31 
35VÕ QUỐC KỲ10A302019707/11/2003Hà Tĩnh31 
36NGUYỄN HƯƠNG GIANG10A301018229/01/2003Quảng Ngãi31 
37ĐỖ THỊ MAI HIÊN10A301022006/08/2003Kon Tum31 
38BÙI MINH BẢO TRUNG10A302042411/12/2003Kon Tum31 
39PHẠM HÀ NHƯ10A302030316/03/2003Kon Tum31 
40NGUYỄN HOÀNG MINH CHÂU10A302004328/02/2003Bình Định31 
41THÁI NGỌC THIÊN PHỤNG10A301061409/10/2003Kon Tum31 
1TRẦN NHƯ QUỲNH10A401066402/07/2003Kon Tum32 
2DƯƠNG PHẠM KIỀU TRINH10A401087004/10/2003Kon Tum32 
3PHAN TẤN VINH10A401097106/07/2003Kon Tum32 
4LÊ THẾ DŨNG10A402006625/02/2003Kon Tum32 
5PHẠM THỊ THẢO10A402036317/04/2003Kon Tum32 
6TRẦN HỮU ĐẠT10A402008922/02/2003Kon Tum32 
7ĐẶNG VŨ HỒNG10A401025907/10/2003Kon Tum32 
8VĂN VIẾT DUY KHOA10A401033321/01/2003Kon Tum32 
9BÙI THỊ MINH PHỤNG10A401061302/02/2003Kon Tum32 
10NGUYỄN TẠO QUANG10A401063618/08/2003Kon Tum32 
11HỒ MINH TRANG10A401084019/09/2003Kon Tum32 
12TRẦN DUY TÂN10A402034704/07/2003Kon Tum32 
13NGUYỄN NGỌC HÀ10A402010720/10/2003Kon Tum32 
14VÕ THỊ THÙY NGÂN10A401047721/06/2003Bình Định32 
15VŨ THANH PHONG10A401060207/04/2003Kon Tum32 
16NGUYỄN THIÊN PHÚ10A401060531/08/2003Kon Tum32 
17TRIỆU ANH THƯ10A401079508/02/2003Kon Tum32 
18BÙI THỊ HỒNG VÂN10A401094222/07/2003Kon Tum32 
19HOÀNG NGUYỄN ANH LINH10A402020320/08/2003Kon Tum32 
20NGUYỄN HOÀNG LAN NHI10A402029221/02/2003Kon Tum32 
21BẾ AN BÌNH10A402003318/12/2003Kon Tum32 
22VÕ THỊ LINH CHI10A402004920/11/2003Kon Tum32 
23LÊ ĐÌNH HUY10A401027015/05/2003Kon Tum32 
24LÊ TRẦN ANH KIỆT10A401034816/11/2003Kon Tum32 
25PHẠM THỊ THU LINH10A401039012/08/2003Kon Tum32 
26VÕ THỊ HẰNG NI10A401057413/10/2003Kon Tum32 
27ĐOÀN NGỌC QUÝ10A401067203/04/2003Kon Tum32 
28ĐẶNG NGUYÊN AN10A402000329/03/2003Kon Tum32 
29VÕ THỊ QUỲNH NHƯ10A402030715/12/2003Kon Tum32 
30PHẠM HUỲNH MINH QUANG10A402032601/01/2003Quảng Ngãi32 
31NGUYỄN NGỌC DIỆU10A401010413/03/2003Kon Tum32 
32NGUYỄN XUÂN DƯƠNG10A401013113/11/2003Kon Tum32 
33TẠ VIỆT LONG10A401040422/12/2003Kon Tum32 
34BÙI QUỐC THẮNG10A401075412/12/2003Kon Tum32 
35NGUYỄN NGỌC BẢO THI10A401075918/11/2003Kon Tum32 
36NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH10A401087206/12/2003Kon Tum32 
37LƯƠNG TẤN CƯỜNG10A402005615/01/2003Kon Tum32 
38TRẦN TRIỆU VY10A402045518/06/2003Kon Tum32 
39LÊ HOÀNG KIM NGÂN10A402025616/01/2003Kon Tum32 
40NGUYỄN HỒNG HÀ10A402010506/05/2003Quảng Trị32 
41ĐỖ THÁI DƯƠNG10A402008311/04/2003Kon Tum32 
1LÊ QUỐC DUY10A501011621/05/2003Kon Tum33 
2ĐINH THỊ THU HÀ10A501019220/06/2003Kon Tum33 
3HUỲNH THỊ MỸ LỆ10A501036825/05/2003Kon Tum33 
4NGÔ HOÀNG NGỌC NHI10A501053708/10/2003Kon Tum33 
5NGUYỄN QUỐC TÂN10A501070824/04/2003Kon Tum33 
6HOÀNG LÊ BẢO TRÂM10A501085416/07/2003Kon Tum33 
7NGUYỄN MINH BẢO TRÂN10A501086413/11/2003Kon Tum33 
8PHẠM THỊ THÙY UYÊN10A501093601/03/2003Kon Tum33 
9TRƯƠNG THỊ THANH PHƯƠNG10A502032213/05/2003Kon Tum33 
10TRƯƠNG THANH THẢO10A502036224/07/2003Kon Tum33 
11NGUYỄN NHẬT ANH10A501002111/11/2003Kon Tum33 
12HỒ THỊ VÂN ANH10A501003420/03/2003Kon Tum33 
13NGUYỄN NGỌC LIÊN BÍCH10A501006011/01/2003Kon Tum33 
14NGUYỄN CHÂU CAO10A501006329/07/2003Gia Lai33 
15TRẦN HOÀNG DUY10A501011307/01/2003Kon Tum33 
16NGUYỄN THỊ ĐIỆP10A501016627/01/2003Kon Tum33 
17NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH10A501020611/11/2003Kon Tum33 
18NGUYỄN VIỆT HOÀNG10A501025601/09/2003Kon Tum33 
19LÊ THỊ TRÚC LINH10A501039420/11/2003Kon Tum33 
20TRẦN BẢO NGỌC NHI10A501053617/06/2003Kon Tum33 
21ĐẶNG HUỲNH VÂN NY10A501058408/03/2003Kon Tum33 
22ĐÀO MINH DŨNG10A502006229/05/2003Kon Tum33 
23TRƯƠNG THỊ NGỌC DUNG10A502006009/03/2003Thanh Hóa33 
24LÊ TRẦN NGỌC LINH10A502021212/04/2003Kon Tum33 
25NGUYỄN NGỌC HUYỀN10A502016902/10/2003Kon Tum33 
26NGUYỄN TRUNG DŨNG10A501013908/07/2003Kon Tum33 
27NGUYỄN MAI HƯƠNG10A501030319/12/2003Kon Tum33 
28TRỊNH THỊ QUỲNH HƯƠNG10A501030415/12/2003Kon Tum33 
29LÊ NGỌC THANH LAM10A501035714/07/2003Kon Tum33 
30NGÔ KHÁNH LINH10A501037915/10/2003Kon Tum33 
31NGUYỄN THỊ CẨM LY10A501042131/08/2003Hà Nội33 
32MAI MINH NGHĨA10A501048423/11/2003Kon Tum33 
33PHAN VĂN NGUYÊN10A501051803/11/2003Kon Tum33 
34NGUYỄN QUANG THỊNH10A501077208/11/2003Hồ Chí Minh33 
35NGUYỄN NGỌC MINH THƯ10A501079917/09/2003Kon Tum33 
36NGUYỄN TRẦN XUÂN MAI10A502023130/10/2003Kon Tum33 
37NGUYỄN TRUNG KIÊN10A501034618/07/2003Kon Tum33 
38PHẠM LÊ ÁNH NGUYỆT10A501051920/10/2003Kon Tum33 
39NGUYỄN TRẦN ANH THY10A501081402/06/2003Kon Tum33 
40MAI HOÀNG PHƯƠNG TRINH10A501087301/11/2003Kon Tum33 
41PHẠM TÂM THI10A502036820/04/2003Thanh Hóa33 
1HÀ ANH DŨNG10A602006119/07/2003Kon Tum34 
2CAO THỊ NHẬT ÁNH10A601004309/04/2003Kon Tum34 
3NGUYỄN HÀ CHÂU10A601006531/10/2003Kon Tum34 
4NGUYỄN THỊ NGỌC CHI10A601007411/07/2003Kon Tum34 
5TRẦN KHÁNH HƯNG10A601029618/12/2003Kon Tum34 
6NGUYỄN THỊ NGỌC LINH10A601038509/06/2003Kon Tum34 
7LÊ QUANG MINH10A601043923/06/2003Kon Tum34 
8NGUYỄN LAM NHƯ10A601056620/07/2003Kon Tum34 
9LÂM THỊ KIM PHỤNG10A601061201/10/2003Quảng Ngãi34 
10NGUYỄN DIỄM PHƯƠNG10A601061819/12/2003Hà Nội34 
11PHẠM THỊ XUÂN QUỲNH10A601067031/08/2003Kon Tum34 
12NGUYỄN TRỌNG QUÝ10A601067515/11/2003Kon Tum34 
13PHẠM THỊ THÀNH10A601072621/08/2003Kon Tum34 
14NGUYỄN ĐỨC THẮNG10A601075126/01/2003Kon Tum34 
15LƯƠNG BẢO THY10A601081510/09/2003Kon Tum34 
16TRẦN THỊ QUỲNH TRÂM10A601086110/01/2003Kon Tum34 
17QUÁCH ANH TUẤN10A601090501/06/2003Kon Tum34 
18TRỊNH PHAN HOÀI NAM10A602024914/03/2003Kon Tum34 
19VĂN THỦY TRÚC10A602042219/08/2003Kon Tum34 
20PHẠM MINH ĐỨC10A602010125/01/2003Kon Tum34 
21GIÁP TRINH KHOA10A602019017/05/2003Kon Tum34 
22NGUYỄN THỊ NHƯ Ý10A602045814/02/2003Kon Tum34 
23NGUYỄN ANH BẰNG10A601005529/05/2003Quảng Ngãi34 
24VÕ CHẾ KHÁNH CHI10A601007222/12/2003Kon Tum34 
25VĂN LÂM HOÀNG10A601025102/12/2003Kon Tum34 
26PHẠM NGỌC PHÚC LỘC10A601040706/06/2003Kon Tum34 
27THÁI TRẦN BẢO NGỌC10A601049502/06/2003Kon Tum34 
28ĐƯỜNG YẾN NHI10A601055409/12/2003Kon Tum34 
29HOÀNG BẢO NY10A601058029/06/2003Kon Tum34 
30NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỚC10A601061530/03/2003Kon Tum34 
31NGUYỄN NGỌC THƯ TRANG10A601085129/10/2003Kon Tum34 
32LẠI ĐỨC ANH VINH10A602044806/01/2003Kon Tum34 
33NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN10A602044309/01/2003Kon Tum34 
34LÊ THỊ MỸ DUYÊN10A602008114/09/2003Kon Tum34 
35NGUYỄN THỊ BẢO HÂN10A602012514/10/2003Kon Tum34 
36NGÔ HUỲNH CHÍNH10A601008529/05/2003Kon Tum34 
37NGUYỄN NGÔ KHÁNH ĐOAN10A601016810/10/2003Kon Tum34 
38HỒ PHAN THANH HIỀN10A601022503/01/2003Kon Tum34 
39DƯƠNG THỊ THU HIỀN10A601022718/07/2003Kon Tum34 
40NGÔ ĐẶNG KIỀU HOA10A601023724/07/2003Kon Tum34 
41ĐẶNG QUỲNH NGA10A601046514/01/2003Kon Tum34 
1ĐỖ BÍCH NGỌC10A701049604/06/2003Hà Tây35 
2PHẠM CÔNG NHÀN10A701052328/10/2003Kon Tum35 
3NGUYỄN KIM PHÁT10A701059623/04/2003Kon Tum35 
4TRẦN TRÚC QUỲNH10A701066817/04/2003Kon Tum35 
5LÊ ĐỖ XUÂN QUỲNH10A701066902/02/2003Kon Tum35 
6DƯƠNG HUỲNH THU TÂM10A701070629/11/2003Kon Tum35 
7VÕ VĂN ĐỨC THỊNH10A701076906/06/2003Kon Tum35 
8NGUYỄN THỊ THÚY TIÊN10A701082621/10/2003Kon Tum35 
9NGUYỄN PHƯƠNG TRANG10A701084214/10/2003Kon Tum35 
10NGUYỄN THỊ DIỄM TRÚC10A701087902/09/2003Kon Tum35 
11NGÔ QUANG TÙNG10A701091129/04/2003Kon Tum35 
12NGUYỄN THỤY NHÃ UYÊN10A701093012/12/2003Hồ Chí Minh35 
13NGUYỄN THỊ THANH VÂN10A701094324/11/2003Kon Tum35 
14NGUYỄN LÊ TƯỜNG VI10A701094905/10/2003Kon Tum35 
15ĐINH THỊ NGUYỆT HẰNG10A702012017/08/2003Kon Tum35 
16BÙI NGỌC MINH CHÂU10A702004410/12/2003Quảng Ngãi35 
17NGUYỄN HOÀI DUY AN10A701000222/10/2003Kon Tum35 
18TRỊNH VŨ MẠNH CƯỜNG10A701009227/02/2003Kon Tum35 
19NGUYỄN QUỐC DƯƠNG10A701012529/12/2002Thanh Hóa35 
20TRẦN QUỐC HUY10A701028509/10/2003Kon Tum35 
21HOÀNG THỊ DIỆU LINH10A701037107/08/2003Kon Tum35 
22VŨ THỊ THẢO MY10A701045010/06/2003Đăk Lăk35 
23NGUYỄN LÊ MỸ NGUYÊN10A701050828/04/2003Kon Tum35 
24LÊ HỮU THIÊN PHÚ10A701060618/09/2003Gia Lai35 
25NGUYỄN ĐỖ MY PHƯƠNG10A701062527/02/2003Kon Tum35 
26NGUYỄN VIẾT THIỆN10A701076616/04/2003Kon Tum35 
27HOÀNG TRỌNG TUẤN10A701090903/11/2003Kon Tum35 
28NGUYỄN THỊ HỒNG NGA10A702025204/12/2003Kon Tum35 
29VŨ HUY HOÀNG10A702015011/10/2003Kon Tum35 
30TÔN LONG DUY10A702007224/10/2003Kon Tum35 
31LÊ HOÀNG ĐỨC DUY10A701011229/12/2003Kon Tum35 
32BÙI THỊ MỸ DUYÊN10A701011826/07/2003Kon Tum35 
33ĐẶNG QUỐC ĐẠT10A701014928/03/2003Kon Tum35 
34BÙI THỊ THANH HẬU10A701021610/02/2003Kon Tum35 
35NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH10A701037815/12/2003Kon Tum35 
36VÕ NGUYỄN KHÁNH LINH10A701038005/10/2003Kon Tum35 
37LÊ TIỂU NGỌC LINH10A701038615/07/2003Kon Tum35 
38HUỲNH HOÀNG NHI10A701053407/03/2003Kon Tum35 
39HỒ THANH THẢO10A701073916/09/2003Kon Tum35 
40NGUYỄN THỊ THU THẢO10A701074321/08/2003Kon Tum35 
41NGUYỄN HỒ MINH THY10A701081623/04/2003Kon Tum35 
1NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG10A801089107/07/2003Kon Tum36 
2PHẠM NHƯ TUYẾT10A801091728/03/2003Kon Tum36 
3PHẠM THỊ PHƯƠNG TRINH10A802041423/07/2003Kon Tum36 
4HÀ THỊ NGỌC ANH10A802001523/06/2003Kon Tum36 
5HOÀNG THỊ PHƯƠNG LIÊN10A802020221/07/2003Kon Tum36 
6THIỀU THỊ NGỌC ÁNH10A801004012/10/2003Kon Tum36 
7CAO THỊ NGUYỆT ÁNH10A801004209/04/2003Kon Tum36 
8NGUYỄN THỊ THẢO CHI10A801007628/06/2003Kon Tum36 
9NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN10A801011916/07/2003Kon Tum36 
10THÁI THỊ THÙY DƯƠNG10A801013018/03/2003Kon Tum36 
11PHAN ĐÌNH MINH KHA10A801031103/08/2003Kon Tum36 
12DƯƠNG HOÀNG LONG10A801040102/08/2003Kon Tum36 
13NGUYỄN HỒNG LUÂN10A801041411/09/2003Kon Tum36 
14NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGUYÊN10A801051013/10/2003Kon Tum36 
15KHƯU TRÚC QUỲNH10A801066715/11/2003Bình Định36 
16TRẦN THỊ NGỌC THY10A801081707/06/2003Kon Tum36 
17NGUYỄN LÊ THỦY TIÊN10A801082306/11/2003Kon Tum36 
18HỒ THỊ THANH TUYỀN10A801091325/10/2003Kon Tum36 
19NGUYỄN PHAN TÚ AN10A802000626/07/2003Kon Tum36 
20HUỲNH THỊ MỸ PHƯỢNG10A802032510/12/2003Kon Tum36 
21LAI VÕ TÚ TRINH10A802041515/08/2003TP Hồ Chí Minh36 
22NGUYỄN VĂN HOÀNG10A802015321/04/2003Kon Tum36 
23PHẠM HÀ NGỌC DIỆP10A802005713/03/2003TP Hồ Chí Minh36 
24NGUYỄN ĐẶNG THÙY DƯƠNG10A801012825/09/2003Kon Tum36 
25NGUYỄN QUỐC ĐỊNH10A801017901/08/2003Kon Tum36 
26ĐẶNG QUỐC KHÁNH10A801032702/09/2003Kon Tum36 
27PHAN THỊ HƯƠNG LY10A801042318/12/2003Kon Tum36 
28TRẦN ANH QUÂN10A801064123/03/2003Kon Tum36 
29NGUYỄN KHẮC QUÝ10A801067116/11/2003Kon Tum36 
30NGUYỄN MINH VĂN10A801094021/04/2003Kon Tum36 
31TRẦN ĐỨC THỊNH10A802036906/10/2003Kon Tum36 
32NGUYỄN THỊ BÌNH MINH10A802023610/06/2003Kon Tum36 
33HOÀNG NGUYỄN BẢO HÂN10A802012321/11/2003Kon Tum36 
34PHAN THÀNH ĐẠT10A802009309/11/2003Kon Tum36 
35TRÀ HOÀNG TUẤN10A802043312/01/2003Kon Tum36 
36BÙI DUY ĐẠT10A801014514/10/2003Kon Tum36 
37NGUYỄN DUY KHOA10A801033112/09/2003Kon Tum36 
38TRỊNH THỊ DIỆU LY10A801042223/12/2003Kon Tum36 
39TRẦN THỊ XUÂN MAI10A801043005/11/2003Kon Tum36 
40BÙI LÊ MINH TRIỀU10A801087805/12/2003Kon Tum36 
41NGUYỄN HOÀNG CÁT TƯỜNG10A801091907/10/2003Kon Tum36 
1NGUYỄN NGỌC TRUNG TÍN10A901092407/12/2003Kon Tum37 
2LÊ THỊ TƯỜNG VI10A901095303/07/2003Kon Tum37 
3ĐẶNG NGỌC TRÂM10A902040621/07/2003Kon Tum37 
4VÕ HẰNG NGA10A902025120/10/2003Kon Tum37 
5NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN10A902044007/05/2003Kon Tum37 
6THÁI PHAN LÂM10A902020015/05/2003Kon Tum37 
7HÀ HUY HOÀNG THÀNH10A902035102/11/2003Kon Tum37 
8CAO HÀ TIẾN DŨNG10A901013701/08/2003Kon Tum37 
9PHẠM TRẦN CÔNG ĐỊNH10A901017815/05/2003Kon Tum37 
10TRẦN THÚY HIỀN10A901022912/09/2003Kon Tum37 
11LÝ GIA KHÁNH10A901032216/06/2003Gia Lai37 
12NGUYỄN VIỆT KHOA10A901033718/12/2003Kon Tum37 
13NGUYỄN ANH KIỆT10A901034709/08/2003Kon Tum37 
14LÊ TÙNG LÂM10A901036515/08/2003Bình Định37 
15NGUYỄN HỮU NGHỊ10A901048927/01/2003Kon Tum37 
16LÊ ANH SƠN10A901068530/01/2003Kon Tum37 
17ĐẶNG THỊ HUYỀN TRANG10A901083820/09/2003Kon Tum37 
18BÙI HOÀNG VIỆT10A901096026/03/2003Kon Tum37 
19BÙI SƠN HÀ10A902011012/07/2003Kon Tum37 
20ĐỖ THỊ HỒNG ÁNH10A901003725/01/2003Kon Tum37 
21NGUYỄN THÀNH CÔNG10A901008725/01/2003Kon Tum37 
22LÊ NGUYỄN THÙY DUNG10A901010820/04/2003Kon Tum37 
23PHẠM THỊ HỒNG HÂN10A901021111/09/2003Kon Tum37 
24VŨ THỊ THÚY HIỀN10A901022815/10/2003Kon Tum37 
25NGUYỄN HUỲNH CẨM HỒNG10A901025803/01/2003Kon Tum37 
26ĐỊNH THỊ HỒNG NHUNG10A901055918/07/2003Kon Tum37 
27NGUYỄN HOÀNG PHÚC10A901060915/11/2003Kon Tum37 
28BÙI TRỌNG TẤN10A901071030/06/2003Kon Tum37 
29NGUYỄN HOÀI PHÚC THIÊN10A901076303/03/2003Kon Tum37 
30HỒ THỊ THANH THỦY10A901078716/09/2003Kon Tum37 
31CAI VŨ ANH THƯ10A901079608/01/2003Bình Định37 
32NGUYỄN KHÁNH TRÌNH10A901087706/11/2003Kon Tum37 
33HOÀNG LÊ MINH VƯƠNG10A901097430/04/2003Kon Tum37 
34NGUYỄN THỊ HẢI YẾN10A901100030/10/2003Kon Tum37 
35PHAN THANH MỸ10A902024701/05/2003Kon Tum37 
36TRẦN HOÀNG ANH10A901001413/12/2003Kon Tum37 
37HỒ LÊ TRIỀU ĐẠI10A901014330/04/2003Gia Lai37 
38PHAN THỊ THU HƯƠNG10A901030628/03/2003Kon Tum37 
39ĐỖ HOÀNG BẢO NGỌC10A901049217/08/2003Kon Tum37 
40LÊ THỊ MINH NGUYỆT10A901052103/12/2003Đăk Lăk37 
41BÙI THÀNH THÔNG10A901077912/12/2002Kon Tum37 
1VÕ NGỌC QUỲNH TRÂM10A1001086017/06/2003Kon Tum38 
2HOÀNG MINH TƯỜNG10A1001092006/04/2003Kon Tum38 
3LÊ XUÂN VŨ10A1001099410/11/2003Kon Tum38 
4PHAN THANH TÙNG10A1002043512/12/2003Kon Tum38 
5ĐINH HỮU ĐÀ10A1001014120/03/2003Kon Tum38 
6NGUYỄN XUÂN ĐẠT10A1001016201/01/2003Kon Tum38 
7LÊ VIỆT ĐỨC10A1001017616/04/2003Kon Tum38 
8NGUYỄN THỊ THU HÀ10A1001019313/06/2003Kon Tum38 
9LÊ NGUYỄN NGỌC HẠNH10A1001020520/06/2003Kon Tum38 
10DƯƠNG MINH HIẾN10A1001022214/04/2003Kon Tum38 
11NGUYỄN QUANG HƯNG10A1001029720/05/2003Bình Định38 
12HỒ THỊ KHÁNH LINH10A1001038101/03/2003Kon Tum38 
13NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN10A1001039703/05/2003Kon Tum38 
14HÀ TRẦN TUẤN LỘC10A1001040913/06/2003Kon Tum38 
15HOÀNG VĂN NHÂN10A1001052713/05/2003Kon Tum38 
16NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI10A1001054329/09/2003Kon Tum38 
17NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI10A1001055207/07/2003Kon Tum38 
18NGUYỄN XUÂN THẮNG10A1001075720/03/2003Gia Lai38 
19ĐƯỜNG THỊ QUỲNH THƯƠNG10A1001080922/05/2003Kon Tum38 
20NGUYỄN NGỌC THIÊN TRANG10A1001084523/05/2003Gia Lai38 
21NGUYỄN TRẦN BẢO CHÂU10A1002004212/10/2003Kon Tum38 
22LÊ CẨM TÚ10A1002043018/08/2003Bình Định38 
23VÕ HUỲNH NGỌC ANH10A1002001430/05/2003Kon Tum38 
24TRẦN HỮU PHƯỚC10A1002031813/02/2003Quảng Ngãi38 
25NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT10A1002028602/01/2003Kon Tum38 
26CAO VÂN ANH10A1001003128/11/2003Kon Tum38 
27PHẠM HOÀN BẢO10A1001004720/02/2003Kon Tum38 
28TRẦN THỊ THANH DUNG10A1001010719/07/2003Kon Tum38 
29TỐNG THỊ THU HOA10A1001024025/10/2003Kon Tum38 
30PHẠM HÙNG PHI10A1001059912/01/2003Kon Tum38 
31LÊ MỸ QUYÊN10A1001065301/03/2003Kon Tum38 
32TRẦN THỊ NGỌC QUÝ10A1001067321/01/2003Kon Tum38 
33NGUYỄN TRỌNG NHÂN TÂM10A1001070406/08/2003Kon Tum38 
34PHẠM VĨ THÁI10A1001071417/02/2003Kon Tum38 
35HỒ HUYỀN TRÂN10A1001086719/01/2003Kon Tum38 
36NGUYỄN HỮU TÙNG10A1001091017/08/2003Kon Tum38 
37VŨ QUANG VINH10A1001097006/08/2003Kon Tum38 
38NGUYỄN THÙY LINH10A1002021724/07/2003Kon Tum38 
39TRẦN TIẾN ĐẠT10A1001016029/01/2003Kon Tum38 
40PHẠM VŨ HÓA10A1001018506/05/2003Kon Tum38 
41NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ10A1001018925/01/2003Kon Tum38 
1NGUYỄN HOÀNG THANH HÀ10A1101019106/02/2003Kon Tum39 
2CAO ĐÌNH HIẾU10A1101023030/06/2003Tiền Giang39 
3VŨ NHẬT HUY10A1101028026/02/2003Kon Tum39 
4NGUYỄN VIỆT LONG10A1101040306/09/2003Kon Tum39 
5VÕ NGỌC TUẤN NAM10A1101046310/11/2003Kon Tum39 
6NGUYỄN TRẦN HỒNG NGÂN10A1101046928/09/2003Kon Tum39 
7NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI10A1101054015/12/2003Kon Tum39 
8NGUYỄN TUYẾT NHI10A1101054826/06/2003Bình Định39 
9NGUYỄN THỊ MỸ TÂM10A1101070318/12/2003Vĩnh Phúc39 
10NGUYỄN PHAN HOÀNG THÁI10A1101071125/12/2002Kon Tum39 
11NGUYỄN THỊ THANH THẢO10A1101074120/08/2003Bình Định39 
12VÕ THỊ THẢO10A1101074714/10/2003Bình Định39 
13ĐỖ PHÚC THỊNH10A1101077120/03/2003Kon Tum39 
14NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH10A1101087421/08/2003Quảng Trị39 
15Y TUYẾT10A1101091823/03/2003Kon Tum39 
16TRỊNH PHƯƠNG TRÚC10A1102041823/09/2003Kon Tum39 
17VÕ MINH CẢNH10A1101006226/02/2003Kon Tum39 
18NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUYÊN10A1101012009/06/2003Kon Tum39 
19TRẦN DUY DŨNG10A1101013223/11/2003Kon Tum39 
20NGUYỄN NGỌC HÙNG HẬU10A1101021514/05/2003Kon Tum39 
21THÁI TRUNG HIẾU10A1101023513/08/2003Kon Tum39 
22NGUYỄN HỮU HOÀNG10A1101024924/05/2003Kon Tum39 
23NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG10A1101030111/04/2003Kon Tum39 
24PHẠM THỊ THANH NHÀN10A1101052416/01/2003Kon Tum39 
25NGUYỄN THỊ THU NHI10A1101054619/04/2003Kon Tum39 
26NGÔ XUÂN KHÁNH PHƯƠNG10A1101062123/04/2003Kon Tum39 
27HỒ MINH THÀNH10A1101072413/08/2003Kon Tum39 
28NGUYỄN TẤN THỊNH10A1101077413/12/2003Kon Tum39 
29NGUYỄN BÁ THỦY TIÊN10A1101082230/03/2003Kon Tum39 
30NGUYỄN VĂN TIẾN10A1101083218/09/2003Kon Tum39 
31NGUYỄN QUỐC TRUNG10A1101088429/10/2003Kon Tum39 
32NGÔ TUẤN TÚ10A1101090031/10/2003Kon Tum39 
33LÊ ĐÀO THẢO VY10A1101097927/02/2003Bình Định39 
34NGUYỄN THỊ CẨM ANH10A1102000714/12/2003Kon Tum39 
35NGUYỄN ĐINH HUỲNH NA10A1102024821/12/2003Bình Định39 
36NGUYỄN QUỐC HẢI10A1101020020/09/2003Kon Tum39 
37NGUYỄN NGỌC TRUNG HẬU10A1101021814/05/2003Kon Tum39 
38NGUYỄN THANH HIẾU10A1101023217/07/2003Quảng Nam39 
39HUỲNH TRỌNG HIẾU10A1101023316/10/2003Kon Tum39 
40ĐINH CÔNG KHOAN10A1101033806/09/2003Bình Định39 
41NGUYỄN Ý LINH LY10A1101042426/05/2003Kon Tum39 
1HÀ THỊ HỒNG NHUNG10A1201056029/08/2003Kon Tum40 
2ĐINH THỊ KIM OANH10A1201058631/03/2003Kon Tum40 
3NGUYỄN HỮU THÀNH10A1201072211/03/2003Kon Tum40 
4NGUYỄN KIỀU TRANG10A1201083925/02/2003Kon Tum40 
5PHAN THỊ ANH TÚ10A1201089816/01/2003Kon Tum40 
6LÊ ĐÌNH PHÚC10A1202031523/06/2003Kon Tum40 
7HOÀNG ĐỨC HẢI10A12020114