Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA MỘT TIẾT TUẦN 28 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 28

 Thứ

   Buổi

  Tiết

   Môn-Khối

 Hình thức

Có mặt tại phòng KT

                           Ghi chú

    4

  Sáng

    4

 Hóa học 10

    TNKQ

    9h40’

 

    4

  Chiều

    1

 Hóa học 12

    TNKQ

   13h25’

Tiết 1 học sinh khối lớp 12 nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

    5

  Sáng

  4, 5

 Ngữ văn 10

   Tự luận

    9h40’

 

    5

  Sáng

    4

   T.Anh 11

  (Hệ 7 năm)

    TNKQ

    9h40’

Các lớp 11A3, 11A4, 11B, 11D3, 11D4, 11E3, 11E4  tham gia kiểm tra.

    5

  Sáng

    4

    Toán 12

    TNKQ

    9h40’

 

    6

  Sáng

    4

   T.Anh 12

  (Hệ 7& 10  năm)

    TNKQ

    9h40’

 

Lưu ý:             GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH CÓ THẮC MẮC GÌ THÌ LIÊN HỆ VỚI THẦY LẬP.

panner nq29