Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA MỘT TIẾT TUẦN 32 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 32

Thứ

Buổi

Tiết

Môn-Khối

Hình thức

Có mặt tại phòng KT

Ghi chú

4

Sáng

4

Lịch sử 10

TNKQ

9h40’

 

4

Sáng

4

Công nghệ 11

TNKQ

9h40’

Tiết 4 học sinh khối lớp 11 nghỉ học để kiểm tra.      

4

Sáng

4

T.Anh 12

(Hệ 7&10 năm)

TNKQ

9h40’

 

5

Sáng

1

Sinh học 10

TNKQ

6h55’

Tiết 1 học sinh khối lớp 10 nghỉ học để kiểm tra.

5

Chiều

1, 2

Văn học 11

Tự luận

13h25’

Tiết 1, 2 học sinh khối lớp 11 nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

6

Sáng

1

Vật lí 10

TNKQ

6h55’

Tiết 1 học sinh khối lớp 10 nghỉ học để kiểm tra.      

Lưu ý: GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH CÓ THẮC MẮC GÌ THÌ LIÊN HỆ VỚI THẦY LẬP.

panner nq29