Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Nội dung tự học và bài tập ở nhà của học sinh khối 12

- Học sinh bấm (click) vào link phía dưới mỗi môn để tải file về học.

- Bỏ qua các trang quảng cáo nếu xuất hiện

- Làm bài và nộp bài theo lịch quy định được đăng trên website này

 

 1. Môn Toán
 1. Môn Vật lý

http://www.mediafire.com/file/0a53tgcmptbtx2v/VAT_LY_12_SONG_DIEN_TU.pdf/file

 1. Môn Hóa học

http://www.mediafire.com/file/v8dsjcin1dznx42/HOA_12-_ON_LUYEN_TUAN_24_-_DOT_1.docx/file

 1. Môn Sinh học

http://www.mediafire.com/file/shhko2nk65jjgki/SINH_12.doc/file

 1. Môn Lịch sử

http://www.mediafire.com/file/y9rpkv3vtyrzv6k/S%25E1%25BB%25AC_12.docx/file

 1. Môn Địa lý

http://www.mediafire.com/file/7eghcqagachxnfa/%25C4%2590%25E1%25BB%258AA_12-%25C3%2594N_TU%25E1%25BA%25A6N_23_V%25C3%2580_24.doc/file

 1. Môn Ngữ văn

http://www.mediafire.com/file/o3hdvsmaypsdbus/N%25E1%25BB%2598I_DUNG_%25C3%2594N_T%25E1%25BA%25ACP_M%25C3%2594N_NG%25E1%25BB%25AE__V%25C4%2582N_KH%25E1%25BB%2590I_L%25E1%25BB%259AP_12.doc/file

 1. Môn Tiếng Anh

            - Hệ 7 năm : http://www.mediafire.com/file/62gfklhk9ftyacy/Ti%25E1%25BA%25BFng_Anh_12_%2528H%25E1%25BB%2587_7_N%25C4%2583m%2529.doc/file

            - Hệ 10 năm : http://www.mediafire.com/file/nhc0eec36qt87iy/Ti%25E1%25BA%25BFng_Anh_12_%2528H%25E1%25BB%2587_10_N%25C4%2583m%2529.doc/file

 

phuongcham2020