Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công văn hướng dẫn về các khoản thu, chi năm học 2017 - 2018

Ngày 6 tháng 9 năm 2017, Sở giáo dục và đào tạo Kon Tum đã ban hành công văn số 1173/SGD ĐT-KHTC hướng dẫn việc thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2017 -2018.

Công văn đã có các nội dung hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thực hiện công tác thu, chi năm học 2017 - 2018 về các khoản học phí, dạy thêm- học thêm, bảo hiểm y tế, quỹ hoạt động của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh, về huy động xã hội hóa và các khoản thu có tính chất dịch vụ, phục vụ học sinh.

Chi tiết xin xem tải văn bản đính kèm theo

panner20 11