Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch năm học 2017 - 2018

Ngày 13 tháng 9 năm 2017, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã ký ban hành công văn số 63/KH-SGDĐT về việc triển khai kế hoạch công tác năm học 2017 -2018. Đây là công văn rất quan trọng, định hướng các hoạt động lớn của các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh trong năm học này.

Ngày 14 tháng 9 năm 2017, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cũng đã ký ban hành công văn số 1217/ SGD ĐT- KTKĐCLGDCNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin trong năm học 2017 - 2018.

Chi tiết các công văn này xin đọc tại tệp đính kèm

panner20 11