Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

DANH SÁCH XẾP LỚP KHỐI 12 NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH XẾP LỚP KHỐI 12 NĂM HỌC 2018 - 2019

TTHọ và tên

Lớp

LớpSBD

AV

Phòng họcGhi chú
1NGUYỄN VĂN TÂN11A112A1011162x15 
2LÊ ĐÌNH LUÂN11A112A1011089x15 
3ĐẶNG HÙNG CƯỜNG11A112A1011011x15 
4ĐINH THỊ THANH BÌNH11A112A1011006x15 
5PHAN NGUYỄN HOÀI LINH11A112A1011080x15 
6HOÀNG VĂN VIỆT ANH11A112A1011003x15 
7NGUYỄN NGỌC MINH THY11A112A1011189x15 
8HOÀNG THỊ MY MY11A112A1011098x15 
9TRẦN THẾ NHÂN HÒA11A112A1011052x15 
10NGUYỄN CHÂU THANH NGUYÊN11A112A1011113x15 
11PHẠM NHẬT TÂN11A112A1011161x15 
12BÙI VĂN TƯỜNG11A112A1011215x15 
13NGUYỄN KỲ PHONG11A112A1011133x15 
12ĐẶNG THỊ THẢO NGÂN11A112A1011105x15 
14NGUYỄN THỊ LAN ANH11A112A1011001x15 
15PHẠM THỊ NGỌC MAI11A112A1011091x15 
16TRẦN PHAN TRUNG HIẾU11A112A1011048x15 
17LÊ VĂN KHOA11A112A1011071x15 
18PHAN TRỌNG NGUYỄN11A112A1011118x15 
19ĐẶNG BÌNH MINH11A112A1011095x15 
20NGUYỄN QUỲNH HOA11A112A1011050x15 
21PHẠM KHÁNH HUY11A112A1011058x15 
22PHẠM GIA KHẢI11A112A1011068x15 
23NGUYỄN CHÍ CÔNG11A112A1011010x15 
24TRẦN LÊ HOÀNG LONG11A112A1011086x15 
25LÂM THỦY TIÊN11A112A1011190x15 
26NGUYỄN NGỌC GIÀU11A112A1011027x15 
27TRẦN THỊ THANH THÚY11A112A1011183x15 
29LÊ VŨ ANH TUẤN11A112A1011207x15 
30ĐINH DUY LINH11A112A1011079x15 
31TRẦN QUANG HÀ11A112A1011030x15 
32VŨ MINH HOÀNG11A112A1011055x15 
33HOÀNG MẠNH CƯỜNG11A112A1011012x15 
34LẠI XUÂN THẮNG11A112A1011173x15 
35CAO DOÃN TIẾN11A112A1011191x15 
36LÊ THANH TÙNG11A112A1011211x15 
37LÊ QUANG HIẾU11A112A1011047x15 
38VÕ HUỲNH ANH THI11E112A1011174x15 
1NGUYỄN HỮU THẮNG11A212A2011169x16 
2VÕ THANH TUYỀN11A212A2011214x16 
3PHẠM THÀNH TRUNG11A212A2011205x16 
4LÊ THỊ THÙY DƯƠNG11A212A2011019x16 
5NGUYỄN DUY NHẬT TIẾN11A212A2011192x16 
6LÊ VĂN LỘC11A212A2011088x16 
7NGUYỄN MINH NHẬT11A212A2011120x16 
8TRẦN THANH TUẤN11A212A2011210x16 
9TRẦN THỊ HẰNG11A212A2011038x16 
10LÊ MINH KIÊN11E212A2011074x16 
11PHẠM NGỌC ĐỨC11A212A2011025x16 
12PHẠM CHÂU MỸ LỆ11A212A2011077x16 
13LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG11A212A2011065x16 
14NGUYỄN THỊ THÙY THƯƠNG11A212A2011188x16 
15ĐỖ PHÚ LỘC11A212A2011087x16 
16NGUYỄN THỊ THANH MAI11A212A2011092x16 
17PHAN THANH PHONG11A212A2011134x16 
18ĐẶNG NHẬT CƯỜNG11A212A2011013x16 
19BÙI THỊ THÚY HƯỜNG11E212A2011066x16 
20NGUYỄN NHẬT HOÀNG NHI11A212A2011123x16 
21TẠ KIM TUYỀN11D112A2011213x16 
22HỒ THỊ DIỆU LINH11A212A2011078x16 
23NGÔ THỊ TƯỜNG VI11A212A2011223x16 
24VÕ THỊ THẢO NHI11A212A2011126x16 
25HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG11A212A2011139x16 
26VÕ ĐỨC THẮNG11A212A2011168x16 
27LÊ VŨ THẮNG11A212A2011172x16 
28NGUYỄN HỮU ĐỨC11A212A2011024x16 
29NGUYỄN TRẦN QUY NHƠN11A212A2011130x16 
30TRẦN THỊ THU THÚY11A212A2011184x16 
31NGUYỄN THỊ TRÀ MI11A212A2011094x16 
32NGUYỄN HẢI NAM11A212A2011099x16 
33NGUYỄN THANH HẢI11A212A2011034x16 
34NGUYỄN VĂN HOAN11A212A2011053x16 
35NGUYỄN THỊ THU HIỀN11A212A2011044x16 
36NGUYỄN TRƯƠNG TÚ ANH11A212A2011002x16 
37LÊ ĐẶNG TRÚC HÀ11A212A2011032x16 
38THÁI THỊ THIÊN TRÚC11A212A2011204x16 
1NGUYỄN TRUNG KIÊN11A112E1011075x17 
2TRẦN THỊ THU HIỀN11D112E1011045x17 
3ĐỖ THÀNH ĐẠT11E112E1011023x17 
4LÊ THÀNH NGUYÊN11E112E1011114x17 
5NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN11E112E1011103x17 
6TẠ BÍCH PHƯỢNG11E112E1011140x17 
7LÊ DIỆP THẢO NGUYÊN11E112E1011115x17 
8PHAN MINH NHẬT11E112E1011121x17 
9TRẦN TÂN THỊNH11E112E1011178x17 
10LÊ ANH KIỆT11E112E1011076x17 
11LÊ MAI TRÂN11E112E1011198x17 
12NGUYỄN HỮU HOÀNG HƯNG11E112E1011062x17 
13ĐINH THỊ HUYỀN MY11E112E1011097x17 
14HUỲNH BẢO CHINH11E112E1011009x17 
15NGUYỄN THỊ KHÁNH PHƯƠNG11E112E1011137x17 
16NGUYỄN THỊ XUÂN HẠNH11E112E1011036x17 
17LÊ A QUỐC HƯNG11E112E1011063x17 
18ĐÀM THỊ MỸ UYÊN11E112E1011218x17 
19TRẦN THỊ HÀ THU11E112E1011180x17 
20HÀ THỊ THẢO NHI11E112E1011125x17 
21LÂM NGUYỄN KỲ DUYÊN11E112E1011016x17 
22TRƯƠNG THỊ NHƯ NGỌC11E112E1011109x17 
23ĐOÀN ANH QUÂN11E112E1011142x17 
24NGUYỄN THÀNH VƯƠNG11E112E1011229x17 
25ĐINH THỊ PHƯƠNG HIỀN11E112E1011040x17 
26PHẠM VĂN THANH GIÀU11E112E1011028x17 
27NGUYỄN HOÀNG LÊ DUNG11E112E1011014x17 
28NGUYỄN NGỌC QUÝ11E112E1011144x17 
29NGUYỄN PHÚC VINH11E112E1011227x17 
30NGUYỄN TOÀN THẮNG11E112E1011171x17 
31TRẦN LÊ DUY11E112E1011015x17 
32TRẦN BẢO TRÂN11E112E1011197x17 
33NGUYỄN THỊ THU HIỀN11A112E1011043x17 
34NGUYỄN DUY KHÁNH11E112E1011069x17 
35NGUYỄN HOÀNG DIỄM MY11E112E1011096x17 
1HUỲNH TRUNG NGHĨA11E112E2011107x18 
2NGUYỄN LÊ VINH11E112E2011226x18 
3NGUYỄN HỒ MINH ĐẠT11E112E2011020x18 
4ĐẶNG THÁI THỊNH11E112E2011179x18 
5NGUYỄN NHẬT TÂN11E212E2011160x18 
6HÀ PHƯƠNG NGÂN11E212E2011104x18 
7VŨ ĐÌNH HÀO11E212E2011037x18 
8CHU THỊ KIM NGA11E212E2011102x18 
9TRƯƠNG CHÍ KHOA11E212E2011070x18 
10VÕ MINH TRỌNG11E212E2011202x18 
11NGUYỄN NGỌC BẢO QUYÊN11E212E2011145x18 
12HÀ ĐỨC HÙNG11E212E2011056x18 
13TRỊNH THỊ NGỌC ÁNH11E212E2011004x18 
14HUỲNH MAI UYỂN NHI11E212E2011127x18 
15PHẠM THÙY CHÂU11E212E2011008x18 
16VÕ XUÂN THÙY11E212E2011181x18 
17NGUYỄN GIÁP TÀI11E212E2011155x18 
18NGUYỄN DIỆU HIỀN11E212E2011039x18 
19TRẦN THỊ THÙY LINH11E212E2011084x18 
20NGUYỄN TRẦN THẢO VÂN11E212E2011221x18 
21HỒ NGỌC DIỄM QUỲNH11E212E2011148x18 
22VÕ HOÀNG VY11E212E2011230x18 
23NGUYỄN THẢO LINH11E212E2011082x18 
24NGUYỄN HUY HOÀNG11E212E2011297x18 
25TRẦN NHẬT VĨ11E212E2011224x18 
26PHẠM TRUNG NAM11E212E2011100x18 
27NGUYỄN HOÀNG NGỌC LINH11E212E2011081x18 
28LÊ MAI QUỲNH HƯƠNG11E212E2011064x18 
29LÊ HUY HOÀNG11E212E2011054x18 
30TRẦN QUỐC TRỌNG11E212E2011203x18 
31LƯƠNG MẠNH TÂN11E212E2011159x18 
32TRƯƠNG HUỲNH PHƯỚC ĐẠT11E212E2011021x18 
33HOÀNG LÊ BẢO NGỌC11E212E2011108x18 
1TRỊNH ĐÌNH TRINH11B12B011201x19 
2TRẦN THÁI TÍN11B12B011193x19 
3ĐỖ THÀNH PHÁT11B12B011132x19 
4NGUYỄN THỊ HỒNG NHI11B12B011124x19 
5HOÀNG KIM THẮNG11A112B011170x19 
6LÊ BÁ KHÁNH HẠ11B12B011033x19 
7NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT11B12B011119x19 
8HOÀNG THỊ THÙY LINH11B12B011083x19 
9NGUYỄN ĐỨC THỊNH11B12B011177x19 
10ĐẶNG THỊ HOÀNG NGA11B12B011101x19 
11LÊ HOÀNG LONG11B12B011085x19 
12PHẠM THỊ THÙY TRANG11B12B011194x19 
13PHAN THỊ THANH PHƯỢNG11B12B011141x19 
14HÀ ANH TÀI11B12B011154x19 
15ĐÀO THỊ THANH THANH11B12B011163x19 
16TRẦN HOÀNG NGUYÊN11B12B011111x19 
17NGUYỄN TƯỜNG THI11B12B011175x19 
18NGUYỄN LÊ XUÂN QUYỀN11B12B011147x19 
19NGUYỄN THỊ TUYẾT SEN11B12B011153x19 
20NGUYỄN THỊ THU HUYỀN11B12B011061x19 
21CAO NGỌC TUẤN11B12B011209x19 
22LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN11B12B011059x19 
23PHẠM THỊ KIM PHƯỚC11B12B011136x19 
24HỒ MINH KHUÊ11B12B011072x19 
25NGUYỄN MỸ HOA11B12B011049x19 
26ĐINH THỊ BĂNG TRINH11B12B011200x19 
27HOÀNG TRẦN NHẬT TRƯỜNG11B12B011206x19 
28NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI11B12B011093x19 
29NGUYỄN THỊ MỸ TÂM11B12B011156x19 
30NGUYỄN THỊ KIM UYÊN11B12B011217x19 
31PHAN ĐẶNG NHƯ QUỲNH11B12B011151x19 
32TRẦN THỊ DIỄM QUỲNH11B12B011149x19 
33ĐẶNG THÚY HIỀN11B12B011046x19 
34LÊ ĐOÀN HOÀI THƯƠNG11B12B011187x19 
35NGUYỄN THÚY HÀ11B12B011031x19 
36TRẦN THỊ THANH XUÂN11B12B011232x19 
37HỒ NGỌC ANH QUÂN11B12B011143x19 
38NGUYỄN THỊ TÂM11B12B011158x19 
1ĐÀO TRIỆU VY11D112D1011231x20 
2ĐỖ THỊ TUYẾT HẠNH11D112D1011035x20 
3NGUYỄN DIỆU KHUYÊN11D112D1011073x20 
4PHAN MINH THƯ11D112D1011186x20 
5NGUYỄN VÕ THỤY KHA11D112D1011067x20 
6NGUYỄN ANH THƯ11D112D1011185x20 
7PHẠM TRẦN YẾN NHI11D112D1011129x20 
8NGUYỄN THANH TÂM11D112D1011157x20 
9NGUYỄN THỊ THU UYÊN11D112D1011220x20 
10PHẠM THỊ KHÁNH HÒA11D112D1011051x20 
11ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO11D112D1011165x20 
12HOÀNG XUÂN BÁCH11D112D1011005x20 
13BÙI NHƯ QUỲNH11D112D1011150x20 
14TRẦN HỒ HƯƠNG GIANG11D112D1011026x20 
15ĐOÀN THỊ THẢO LY11D112D1011090x20 
16PHẠM ĐỖ QUỲNH NHƯ11D112D1011131x20 
17NGUYỄN THU PHƯƠNG11D112D1011138x20 
18PHAN HẢI UYÊN11D112D1011216x20 
19TRẦN HẢI YẾN11D112D1011233x20 
20TRỊNH LÊ HOÀNG PHÚC11D112D1011135x20 
21TRẦN THỊ THỦY11D112D1011182x20 
22HOÀNG NGUYỄN THU UYÊN11D112D1011219x20 
23PHẠM HUỲNH MỸ CHÂU11D112D1011007x20 
24PHAN ĐĂNG HUY11D112D1011057x20 
25PHAN THỊ NHƯ QUỲNH11D112D1011152x20 
26ĐINH NGUYỄN THÚY VI11D112D1011222x20 
27HỒ THỊ THU HIỀN11D112D1011042x20 
28PHAN THỊ MAI DUYÊN11D112D1011017x20 
29BÙI MINH TUẤN11D112D1011208x20 
30LÊ THU HIỀN11D112D1011041x20 
31NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN11D112D1011018x20 
32TRẦN THANH THẢO11D112D1011167x20 
33NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN11D112D1011146x20 
34NGUYỄN VŨ THÙY TRANG11D112D1011195x20 
35PHẠM THỊ MAI TRÂM11D112D1011196x20 
36ĐINH THÁI VINH11D112D1011228x20 
37ĐINH NGỌC HÀ11D112D1011029x20 
38TRẦN BẢO NHI11E212D1011122x20 
39NGUYỄN QUỐC VIỆT11E212D1011225x20 
40NGUYỄN THỊ HIỀN11A412D1011291x20 
1TRẦN THỊ KHÁNH HUYỀN11A212A3011060 21 
2NGUYỄN PHẠM DIỆU THẢO11A212A3011164 21 
3NGUYỄN GIA TUYÊN11A212A3011212 21 
4NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO11A212A3011166 21 
5LÊ NHẬT TRƯỜNG11A312A3011486 21 
6ĐÀO VĂN VŨ11A312A3011515 21 
7NGUYỄN THỊ HƯƠNG11A312A3011309 21 
8PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG11A312A3011265 21 
9PHẠM HỒNG QUÂN11A312A3011412 21 
10LÊ THỊ HỒNG TRÂM11A312A3011477 21 
11PHẠM CHÍ CÔNG11A312A3011247 21 
12VÕ THÀNH TIẾN11A312A3011464 21 
13NGUYỄN NGỌC THIÊN PHƯƠNG11A312A3011404 21 
14HỒ MINH QUÂN11A312A3011413 21 
15PHẠM ĐỨC TRUNG11A312A3011484 21 
16HÀ ĐỨC HẠNH11A312A3011284 21 
17NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC11A312A3011363 21 
18TRẦN THỊ LAN PHƯƠNG11A312A3011403 21 
19TRẦN THỊ HẢI YẾN11A312A3011520 21 
20NGUYỄN THỊ DIỄM MY11A312A3011348 21 
21LÊ NGUYỄN PHƯƠNG ANH11A312A3011235 21 
22PHẠM VĂN HOÀI11A312A3011296 21 
23LÊ TẤN LUẬN11A312A3011337 21 
24TRẦN THỊ KIM THOA11A312A3011450 21 
25NGUYỄN THỊ NHƯ Ý11A312A3011519 21 
26NGUYỄN THỊ XUÂN NHI11A312A3011383 21 
27NGUYỄN THÀNH ĐẠT11A312A3011271 21 
28HOÀNG PHÚC THỊNH11A312A3011447 21 
29NGUYỄN THỊ THANH THỦY11A312A3011455 21 
30LÊ THỊ HUYỀN11A312A3011306 21 
31LÊ TUYẾT MY11A312A3011355 21 
32BÙI THỊ NAM NGHI11A312A3011361 21 
33BẢO QUÍ PHÁT11A312A3011398 21 
34NGUYỄN LÂM BẢO VÂN11A312A3011497 21 
35NGUYỄN QUANG ĐẠT11A312A3011269 21 
36TRẦN THỊ THU HỒNG11A312A3011300 21 
1ĐỖ THỊ THU LIỄU11A312A4011324 22 
2NGUYỄN THỊ THU LAN11A312A4011320 22 
3KHƯƠNG THỊ NGỌC TRÂN11A312A4011480 22 
4HỒ THỊ THÚY HÀ11A312A4011281 22 
5TRẦN HẢI NAM11A412A4011357 22 
6NGUYỄN THỊ LÊ VÂN11A412A4011498 22 
7PHẠM THỊ VÂN ANH11A412A4011237 22 
8LƯƠNG NGỌC QUÂN11A412A4011414 22 
9HOÀNG THỊ TRÀ MY11A412A4011354 22 
10PHẠM HỮU ANH QUÂN11A412A4011409 22 
11VŨ TIẾN DUNG11A412A4011253 22 
12HỒ GIA BẢO11A412A4011241 22 
13TRẦN NGỌC ĐỨC MINH11E412A4011345 22 
14TRẦN HƯƠNG QUỲNH11A412A4011418 22 
15NGUYỄN ANH KHOA11A412A4011316 22 
16HOÀNG THỊ THÙY11A412A4011454 22 
17NGÔ VĂN ĐẠT11A412A4011273 22 
18ĐÀO HỮU VIỆT ANH11A412A4011238 22 
19NGUYỄN THỊ THU HUYỀN11A412A4011307 22 
20TỐNG HOÀI CHUNG11A412A4011245 22 
21TRẦN THỊ KIỀU NHI11A412A4011377 22 
22LÊ THỊ TRINH11A412A4011481 22 
23NGUYỄN VĂN THÁI DƯƠNG11A412A4011261 22 
24HUỲNH TỐ NHI11A412A4011382 22 
25NGUYỄN TRƯỜNG PHÚC11A412A4011401 22 
26NGUYỄN DUY ĐẠT11A412A4011268 22 
27HÁN THỊ HẰNG NGA11A412A4011358 22 
28LÊ THỊ THẢO VI11A412A4011501 22 
29PHAN NGỌC HOÀNG11A412A4011299 22 
30LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO11A412A4011437 22 
31PHẠM QUỐC THẮNG11A412A4011444 22 
32QUÁCH THÀNH LONG11A412A4011331 22 
33HUỲNH THỊ THỦY TIÊN11A412A4011462 22 
34TẠ NGỌC MINH ĐÔNG11A412A4011274 22 
35NGÔ THỊ THÙY DUNG11A512A4011252 22 
36PHẠM THỊ VÂN11A412A4011500 22 
37ĐỒNG THẢO UYÊN11A412A4011495 22 
1HUỲNH TRUNG HIẾU11A512A5011293 23 
2TRẦN ĐĂNG QUANG11A512A5011407 23 
3VŨ HUY HOÀNG11A512A5011298 23 
4BÙI THỊ THÚY VI11A512A5011503 23 
5NGUYỄN ĐỨC TÂN11A512A5011430 23 
6HỒ THỊ HUYỀN TRANG11A512A5011471 23 
7CAO THỊ TUYẾT TÂM11A512A5011429 23 
8LÊ NỮ NHƯ QUỲNH11A512A5011419 23 
9VŨ THỊ THU PHƯƠNG11A512A5011405 23 
10NGUYỄN XUÂN NGUYÊN11A512A5011370 23 
11NGUYỄN ĐỨC THẮNG11A512A5011442 23 
12NGUYỄN HỒNG TRÚC LY11A512A5011340 23 
13TRẦN ANH TUẤN11A512A5011488 23 
14TRẦN NHẬT THANH QUANG11A512A5011408 23 
15TRẦN ĐỖ THANH LAN11A512A5011319 23 
16ĐẶNG HOÀNG HUY VŨ11A512A5011513 23 
17NGUYỄN THỊ THANH VÂN11A512A5011499 23 
18PHẠM QUANG ĐẠT11A512A5011270 23 
19NGUYỄN THỊ KIM CHUNG11A512A5011246 23 
20LÊ ANH KHOA11A512A5011315 23 
21NGUYỄN HOÀNG GIA HUY11A512A5011303 23 
22PHAN THỊ CẨM HIỀN11A512A5011289 23 
23ĐẶNG THỊ KIM THẢO11A512A5011436 23 
24LƯU QUỲNH GIANG11A512A5011276 23 
25VÕ VĨNH PHÚC11A512A5011402 23 
26NGUYỄN HUỲNH NHẬT TRÂM11A512A5011478 23 
27NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ11A512A5011393 23 
28Y  NGỌC11A512A5011362 23 
29VÕ TRỌNG TIẾN11A612A5011465 23 
30NGUYỄN HẢI QUÂN11A612A5011411 23 
31NGUYỄN BÌNH DƯƠNG11A612A5011259 23 
32HỒ TIẾN ĐẠT11A612A5011272 23 
33PHẠM THẾ DƯƠNG11A612A5011263 23 
34PHAN THỊ MỸ HIẾU11A612A5011292 23 
35ĐẶNG BẮC BÌNH NGUYÊN11A612A5011367 23 
36VÕ THANH THOA11A512A5011451 23 
37HỒ THỤY AN NHIÊN11A512A5011388 23 
1NGUYỄN THỊ TRINH11A612A6011482 24 
2LÊ MẠNH HÙNG11A612A6011301 24 
3LƯƠNG THỊ THU HÀ11A612A6011279 24 
4PHAN THỊ DIỆU LINH11A612A6011325 24 
5DƯƠNG ĐỨC LUÂN11A612A6011336 24 
6VŨ VĂN THÌN11A612A6011446 24 
7ĐỖ THỊ KHÁNH HIỀN11A612A6011290 24 
8NGÔ  KHANG11A612A6011311 24 
9DIÊU NGÔ THUẬN11A612A6011453 24 
10TRẦN THỊ KIM NHI11A612A6011378 24 
11PHAN VIỆT HÂN11A612A6011288 24 
12PHẠM TRẦN ANH TÀI11A612A6011425 24 
13NGUYỄN THỊ MỸ KIM11A612A6011318 24 
14NGUYỄN KHÁNH NGUYÊN11A612A6011368 24 
15TRƯƠNG VĂN TIN11A612A6011467 24 
16TRẦN KHÁNH MINH11A612A6011346 24 
17NGUYỄN DUY TIẾN11A612A6011463 24 
18NGUYỄN ĐĂNG TUẤN NGỌC11A612A6011365 24 
19NGUYỄN BẢO THỊNH11B12A6011176 24 
20ĐINH YẾN NHI11B12A6011128 24 
21NGUYỄN PHAN TRUNG NGUYÊN11B12A6011117 24 
22NGUYỄN HOÀNG THIÊN NGÂN11B12A6011106 24 
23LÊ THỊ HẠNH NGUYÊN11B12A6011110 24 
24PHAN YẾN NHI11C12A6011385 24 
25DƯƠNG TẤN ĐẠT11E212A6011022 24 
26ĐÀO XUÂN THÁI11E312A6011431 24 
27TRẦN TUẤN HUY11E412A6011304 24 
28NGUYỄN THỊ MỸ LINH11E412A6011327 24 
29LÂM KỲ VIÊN11E412A6011505 24 
30NGUYỄN LÊ THÙY TRANG11E412A6011473 24 
31NGUYỄN THỊ LÝ11E412A6011342 24 
32NGUYỄN THỊ MINH OANH11E412A6011397 24 
33VÕ TRƯƠNG NGUYÊN11E412A6011369 24 
34LÊ THANH TÙNG11A612A6011489 24 
35PHAN THỊ LINH CHI11A612A6011244 24 
36NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN11A612A6011496 24 
37LÊ XUÂN QUẢNG PHÚC11A612A6011400 24 
38VÕ NGỌC ANH THƯ11A612A6011458 24 
1NGUYỄN BÁ HOÀNG SƠN11D212E3011422 25 
2TRỊNH NGỌC SƠN11E312E3011423 25 
3TRƯƠNG THỊ YẾN NHI11A312E3011386 25 
4NGUYỄN VĂN TÔ THÀNH11E312E3011435 25 
5NGUYỄN TRƯỜNG VIỆT11E312E3011507 25 
6TRẦN THIÊN TRANG11E312E3011472 25 
7HÀ QUANG HẢI11E312E3011283 25 
8NGUYỄN TRUNG VŨ11E312E3011514 25 
9ĐỖ VĂN DƯƠNG11E312E3011266 25 
10NGUYỄN QUANG SƠN11A412E3011424 25 
11NGÔ QUANG TRƯỜNG11E312E3011487 25 
12LÊ SỸ NHÂN11E312E3011375 25 
13VÕ THỊ THANH NGUYỆT11E312E3011372 25 
14NGUYỄN THỊ HOÀI THI11E312E3011445 25 
15PHAN THỊ HOÀI NGỌC11E312E3011364 25 
16PHẠM THỊ MAI LY11A512E3011339 25 
17PHẠM THỊ NGỌC YẾN11A412E3011522 25 
18TRẦN THỊ NGÂN TÂM11E312E3011427 25 
19ĐẶNG XUÂN TIẾN11E312E3011466 25 
20LƯU QUỐC MINH11A512E3011347 25 
21NGÔ XUÂN HIỆU11E312E3011294 25 
22PHAN THỊ CẨM NHUNG11E312E3011389 25 
23LÊ THÀNH ĐỨC11A512E3011275 25 
24TRẦN TRÚC QUỲNH11E312E3011420 25 
25NGUYỄN ĐÌNH LÂM11E312E3011321 25 
26PHAN VĂN LỢI11A512E3011335 25 
27PHẠM ANH THƯ11E312E3011459 25 
28HUỲNH THỊ THIÊN DI11E312E3011248 25 
29PHAN LÊ TÚ ANH11E312E3011236 25 
30