Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 7-nh 1718

ThứBuổiTiếtMôn-KhốiHình thức Có mặt lúcGhi chú
4Chiều1Hóa học 12Trắc nghiệm13h 20’Tiết 1 của khối 12 nghỉ học tự chọn để kiểm tra
2Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm)Trắc nghiệm14h 10’Tiết 2: Các lớp 12A1, 12A2, 12D1, 12E1 nghỉ học tự chọn để kiểm tra. Các lớp 12A3, 12A4, 12A5, 12A6, 12B, 12C, 12D2, 12D3, 12E2 vẫn học theo TKB
5Chiều1Toán 11Trắc nghiệm13h 20’Tiết 1 của khối 11 nghỉ học tự chọn để kiểm tra
2Tiếng Anh 11 (hệ 10 năm)Trắc nghiệm + Tự luận14h 10’Tiết 2 của các lớp 11A1, 11A2, 11B, 11D1, 11E1, 11E2  nghỉ học tự chọn để kiểm tra, các lớp 11A3, 11A4, 11A5, 11A6, 11C, 11D2, 11E3, 11E4 vẫn  học theo TKB
6

Chiều

1,2Ngữ văn 10Tự luận13h 20’Tiết 1, 2 của khối 10 nghỉ học tự chọn để kiểm tra
3Tiếng Anh 10 (hệ 7 năm)Trắc nghiệm 15h 00’Tiết 3 của các lớp 10A4, C, D3, E3, E4  nghỉ học tự chọn để kiểm tra, các lớp 10A1, A2, A3, B, D1, D2, E1, E2 vẫn  học theo TKB

panner20 11