Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 11-NĂM HO

Thứ

Buổi

Tiết

Môn-Khối

Hình thức

 Có mặt lúc

Ghi chú

4

Chiều

1,2

Ngữ văn 12

Tự luận

13h 20’

Tiết 1, 2 của khối 12 nghỉ học tự chọn để kiểm tra

5

Chiều

1

GDCD 11

Trắc nghiệm

13h 20’

Tiết 1của khối 11 nghỉ học tự chọn để kiểm tra

6

Chiều

1

GDCD 10

Trắc nghiệm

13h 20’

Tiết 1, 2 của khối 11 nghỉ học tự chọn để kiểm tra

Thứ

Buổi

Tiết

Môn-Khối

Hình thức

 Có mặt lúc

Ghi chú

4

Chiều

1,2

Ngữ văn 12

Tự luận

13h 20’

Tiết 1, 2 của khối 12 nghỉ học tự chọn để kiểm tra

5

Chiều

1

GDCD 11

Trắc nghiệm

13h 20’

Tiết 1của khối 11 nghỉ học tự chọn để kiểm tra

6

Chiều

1

GDCD 10

Trắc nghiệm

13h 20’

Tiết 1, 2 của khối 11 nghỉ học tự chọn để kiểm tra

panner20 11