Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 12-NĂM HỌC 2017-2018

ThứBuổiTiếtMôn-KhốiHình thức Có mặt lúcGhi chú
4Chiều1Toán 12Trắc nghiệm13h 20’Tiết 1 của khối 12 nghỉ học tự chọn để kiểm tra
2Địa lý 12Trắc nghiệm14h 10’Tiết 2 của khối 12 nghỉ học tự chọn để kiểm tra
5Sáng1Tiếng Anh 12Trắc nghiệm6h 50’Tiết 1 của khối 12 nghỉ học để kiểm tra
Chiều1Lịch sử 11Trắc nghiệm13h 20’Tiết 1 của khối 11 nghỉ học tự chọn để kiểm tra
Chiều2Hóa học 11Trắc nghiệm14h 10’Tiết 2 của khối 11 nghỉ học tự chọn để kiểm tra
6Sáng1GDCD 12Trắc nghiệm6h 50’Tiết 1 của khối 12 chuyển sang học ở tiết 5 để kiểm tra
Sáng4Tiếng Anh 11 Hệ 7 nămTrắc nghiệm9h 30’Tiết 4, các lớp 11A3, 11A4, 11A5, 11A6, 11C, 11D2, 11E3, 11E4 tham gia kiểm tra.
Chiều1, 2Ngữ văn 10Tự luận13h 20’Tiết 1, 2 của khối 10 nghỉ học tự chọn để kiểm tra
Chiều3Hóa học 10Trắc nghiệm15h 05’Tiết 3 của khối 10 nghỉ học tự chọn để kiểm tra
7Sáng1Lịch sử 10Trắc nghiệm6h 50’Tiết 1của toàn trường nghỉ học để kiểm tra
1Địa lý 11Trắc nghiệm6h 50’
1Vật lý 12Trắc nghiệm6h 50’

panner20 11