Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 13-NĂM Học 2017-2018

ThứBuổiTiếtMôn-KhốiHình thức Có mặt lúcGhi chú
5Sáng1Sinh học 10Trắc nghiệm6h 50’Tiết 1 của khối 10 nghỉ học để kiểm tra
5Chiều1Toán 11 (ĐS)Trắc nghiệm13h 20’Tiết 1, 2 của khối 11 nghỉ học tự chọn để kiểm tra
6Sáng4Vật lý 11Trắc nghiệm9h 30’ 
6Chiều1Toán 10 (HH)Trắc nghiệm13h 20’Tiết 1, 2 của khối 10 nghỉ học tự chọn để kiểm tra
Chiều2Công nghệ 10Trắc nghiệm14h 10’Tiết 1, 2 của khối 10 nghỉ học tự chọn để kiểm tra

panner20 11