Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 14-NĂM HỌC 2017-2018

ThứBuổiTiếtMôn-KhốiHình thức Có mặt lúcGhi chú
4Chiều1Sinh học 12Trắc nghiệm13h 20’Tiết 1của khối 12 nghỉ học tự chọn để kiểm tra
5Chiều1,2Ngữ văn 11Tự luận13h 20’Tiết 1, 2 của khối 11 nghỉ học tự chọn để kiểm tra
3Tiếng Anh 11 (Hệ 10 năm)Trắc nghiệm + Tự luận15h 05’Tiết 3, các lớp 11A1, 11A2, 11B, 11D1, 11E1, 11E2 nghỉ học tự chọn để kiểm tra. Các lớp 11A3, 11A4, 11A5, 11A6, 11C, 11D2, 11E3, 11E4 vẫn học theo TKB
6Sáng1Tiếng Anh 10 (Hệ 10 năm)Trắc nghiệm + Tự luận6h 50’Tiết 1toàn trường nghỉ học để kiểm tra
1Tiếng Anh 10 (Hệ 7 năm)Trắc nghiệm6h 50’
1Sinh học 11Trắc nghiệm6h 50’
1Hóa học 12Trắc nghiệm6h 50’

panner20 11