Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I - TUẦN 17

ThứBuổiTiếtMôn-KhốiHình thức Có mặt lúcGV coi kiểm traGhi chú

5

(7/12)

Sáng1Công nghệ 11Trắc nghiệm6h 50’

Tổ Lý: Phong,Trang, Thảo, Long, Phương, Giang.

Tổ Hóa: Hồ, Nhung.

Tổ Sinh: Hạ

Tổ Địa: Hoàng, Mai.

Tổ Tiếng Anh: Châu, Hương, Lý, Hiền.

Tổ thể dục: Thiết, Đương, Đức.

Tiết 1của khối 11 nghỉ học để kiểm tra

6

(8/12)

Sáng1

Công nghệ 10

Tin học 11

Trắc nghiệm6h 50’

Tổ Toán: Xuân, Nhường, Hiền, Ánh, Toàn,

Tổ Lý: Trang, Long, Hoa, Huyền, Giang, Yến.

Tổ Hóa: Phượng, Thanh.

Tổ Sinh: Phong, Thủy, Nga

Tổ Văn: Huyền, Hiền, Thủy.

Tổ Sử: Nga, Vương, Thảo, Thu Hà.

Tổ Địa: Thương, Hoàng, Vân, Mai.

Tổ Tiếng Anh: Như, Bình.

Tổ thể dục: Thiết, Đương, Đức.

Tổ Tin: Tường

Tiết 1của khối 10, 11 nghỉ học để kiểm tra

banner x2019