Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 25_HK2_NĂM HỌC 2017-2018

ThứBuổiTiếtMôn-KhốiHình thức Có mặt lúcGhi chú
5Chiều1, 2Ngữ văn 11Tự luận13h 20’Tiết 1, 2 của khối 11 nghỉ học tự chọn để kiểm tra
6Sáng 2, 3Ngữ văn 12Tự luận07h 50’Tiết 2, 3 của khối 12 nghỉ học để kiểm tra

mautuat18