Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 26_HK2_NĂM HỌC 2017-2018

ThứBuổiTiếtMôn-KhốiHình thức Có mặt lúcGhi chú
5Sáng 2, 3Ngữ văn 10Tự luận07h 50’Tiết 2, 3 của khối 10 nghỉ học để kiểm tra
6Sáng 1Hóa học 10Trắc nghiệm06h 50’Tiết 1 của khối 10, 11 nghỉ học để kiểm tra

mautuat18