Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 30-HK2-NĂM HỌC 2017-2018

ThứBuổiTiếtMôn-KhốiHình thức Có mặt lúcGhi chú
4Sáng 2-3Ngữ văn 12Tự luận7h50Tiết  2-3 của khối 12 nghỉ học để kiểm tra.
5Sáng 1Toán 12Trắc nghiệm6h50Tiết  1-2 của khối 10, 12 nghỉ học để kiểm tra.
Lý 10Trắc nghiệm6h50
Sáng 2Sử 12Trắc nghiệm7h50
Sử 10Trắc nghiệm7h50
6Sáng 2-3Ngữ văn 11Tự luận7h50Tiết  2-3 của khối 11 nghỉ học để kiểm tra.

BGD NQ29