Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 32-HK2-NĂM HỌC 2017-2018

ThứBuổiTiếtMôn-KhốiHình thức Có mặt lúcGhi chú
5Sáng 1Công nghệ 11Trắc nghiệm6h50Tiết  1 của khối 11, 12 nghỉ học để kiểm tra.
Sáng 1Hóa học 12Trắc nghiệm6h50
6Sáng 4Địa lí 11Trắc nghiệm9h30Tiết  4 của khối 11, 12 nghỉ học để kiểm tra.
Sáng 4Địa lý 12Trắc nghiệm9h30
7Sáng 2Tiếng Anh 12Trắc nghiệm7h50Tiết  2 của khối 12 nghỉ học để kiểm tra.

panner nq29