Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 34-HK2-NĂM HỌC 2017-2018

ThứBuổiTiếtMôn-KhốiHình thức Có mặt lúcGhi chú
5Chiều1Lịch sử 11Trắc nghiệm13h20Tiết  1 của khối 11 nghỉ học để kiểm tra.
5Chiều2

Tiếng Anh 11

( Hệ 10 năm)

Tự luận+ Trắc nghiệm 14h10Tiết  2 của khối 11 nghỉ học để kiểm tra.
5Chiều2Tiếng Anh 11 ( Hệ 7 năm)Trắc nghiệm14h10Tiết  2 của khối 11 nghỉ học để kiểm tra.
6Chiều1Hóa học 10Trắc nghiệm13h20Tiết  1 của khối 10 nghỉ học để kiểm tra.
6Chiều2

Tiếng Anh 10

( Hệ 10 năm)

Tự luận+ Trắc nghiệm 14h10Tiết  2 của khối 10 nghỉ học để kiểm tra.
6Chiều2

Tiếng Anh 10

( Hệ 7 năm)

Trắc nghiệm14h10Tiết  2 của khối 10 nghỉ học để kiểm tra.

panner nq29