Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch triển khai thực hiện phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh dịp hè năm 2018

MỤC ĐÍCH:
- Tăng cường hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng, tránh đuối nước trên các phương tiện thông tin của nhà trường, vào giờ sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, … bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; vận động, khuyến khích phụ huynh, tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh tham gia các lớp học bơi trong dịp hè; học sinh tham gia bơi luôn có sự giám sát của người lớn.
- Giúp học sinh nâng cao nhận thức, kỹ năng, chủ động phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước thông qua các hệ thống truyền thông của trường.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối đến sức khỏe, tính mạng của học sinh trong thời gian học tập và tham gia các hoạt động của nhà trường.
- Xây dựng môi trường Nhà trường-Gia đình-Xã hội an toàn.
Chi tiết xem kế hoạch đính kèm./.

Xem tư liệu: http://fsend.vn/download/PWOSfLWXffiklS_-BEWI5Lz1AbN6Op-M

panner nq29