Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch thực hiện việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trường học

Thực hiện Công văn số 430/SGDĐT-CTTT ngày 19/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trường học.
Trường THPT Kon Tum xây dựng kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trường học như sau:

Chi tiết xem kế hoạch đính kèm./.

panner nq29