Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CÁC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

Thầy, cô tải file đính kèm phía dưới về đọc. Trong đó gồm:

1. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học

2. Hướng dẫn dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với giáo dục dân tộc

3. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục QPAN

4. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính  trị và công tác học sinh

5. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể dục thể thao và y tế trường học

panner nq29