Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 7-NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 7

 

ThứBuổiTiếtMôn-KhốiHình thức Có mặt lúcGhi chú
4Chiều1, 2Ngữ văn 12Tự luận13h 20’Tiết 1,2 của khối 12 nghỉ học tự chọn để kiểm tra
5Chiều1, 2Ngữ văn 11Tự luận13h 20’Tiết 1,2 của khối 11 nghỉ học tự chọn để kiểm tra
6Chiều1, 2Ngữ văn 10Tự luận13h 20’Tiết 1,2 của khối 10 nghỉ học tự chọn để kiểm tra

panner nq29