Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 9, HK1, NĂM HỌC 2018-2019

ThứBuổiTiếtMôn-KhốiHình thứcCó mặt lúcGhi chú
4Chiều1Lịch sử 12Trắc nghiệm KQ13h 25’

Tiết 1 của khối 12, học sinh  nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

 

 

5

Chiều1Hóa 11Trắc nghiệm KQ13h 25’Tiết 1, 2 của khối 11, học sinh  nghỉ học tự chọn để kiểm tra.
Chiều2Toán 11Trắc nghiệm KQ14h 15’
6Chiều1

Tiếng Anh 10

(Hệ 7 năm)

Trắc nghiệm KQ13h 25’Tiết 1 hai lớp 10A8, 10D5 học sinh  nghỉ học tự chọn để kiểm tra; các lớp 10 còn lại học theo TKB.

panner nq29