Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 10-NĂM HỌC 2018-2019

ThứBuổiTiếtMôn-KhốiHình thứcCó mặt lúcGhi chú
4Chiều1Toán 12TNKQ13h 25’

Tiết 1 của khối 12, học sinh nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

5

Chiều

1

Tiếng Anh 11

(Hệ 7 năm)

TNKQ13h 25’Tiết 1 của khối 11, học sinh nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

Tiếng Anh 11

(Hệ 10 năm)

TNKQ + TL
6

Sáng

3Toán 10TNKQ8h45’
4

Tiếng Anh 10

(Hệ 10 năm)

TNKQ + TL9h35’

BGD NQ29