Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 13 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 13

Thứ

Buổi

Tiết

Môn-Khối

Hình thức

Có mặt tại phòng KT

Ghi chú

4

Sáng

1

GDCD 10

TNKQ

6h55’

Tiết 1 học sinh khối lớp 10 nghỉ học để kiểm tra.

5

Sáng

1

Địa lí 12

TNKQ

6h55’

Tiết 1 học sinh khối lớp 12 nghỉ học để kiểm tra.

6

Sáng

1

GDCD 11

TNKQ

6h55’

Tiết 1 học sinh khối lớp 11 nghỉ học để kiểm tra.

7

Sáng

1

Toán 12

TNKQ

6h55’

Tiết 1 học sinh khối lớp 12 nghỉ học để kiểm tra.

        Kon Tum, ngày 26/10/2018

P. HIỆU TRƯỞNG

               Nguyễn Công Lập

panner nq29