Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 15 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 15

Thứ

Buổi

Tiết

Môn-Khối

Hình thức

Có mặt tại phòng KT

Ghi chú

3

Sáng

1

Địa lý 10

TNKQ

6h55’

Tiết 1 học sinh khối lớp 10 nghỉ học để kiểm tra.

3

Sáng

1

Vật lí 11

TNKQ

6h55’

Tiết 1 học sinh khối lớp 11 nghỉ học để kiểm tra.

5

Sáng

1

Toán 10

TNKQ

6h55’

Tiết 1 học sinh khối lớp 10 nghỉ học để kiểm tra.

5

Sáng

1

Toán 11

TNKQ

6h55’

Tiết 1 học sinh khối lớp 11 nghỉ học để kiểm tra.

5

Chiều

1

T.Anh 11

(Hệ 7 năm)

TNKQ

13h25’

Tiết 1 học sinh các lớp 11A3, 11A4, 11B, 11D3, 11D4, 11E3, 11E4  nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

6

Chiều

1

T.Anh 10

(Hệ 7 năm)

TNKQ

13h25’

Tiết 1 học sinh các lớp 10A8, 10D5 nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

7

Sáng

1

Sử 11

TNKQ

6h55’

Tiết 1 học sinh khối lớp 11 nghỉ học để kiểm tra.

7

Sáng

1

Hóa 12

TNKQ

6h55’

Tiết 1 học sinh khối lớp 12 nghỉ học để kiểm tra.

panner nq29