Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 16 NĂM HỌC 2018-2019

 

Thứ

Buổi

Tiết

Môn-Khối

Hình thức

Có mặt tại phòng KT

Ghi chú

4

Chiều

1, 2

Ngữ văn 12

Tự luận

13h25’

Tiết 1, 2 học sinh khối lớp 12 nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

5

Chiều

1

Địa lý 11

TNKQ

13h25’

Tiết 1 học sinh khối lớp 11 nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

6

Sáng

4

T.Anh 11

(Hệ 10 năm)

TNKQ + TL

9h35’

Tiết 4 học sinh các lớp 11A1, 11A2, 11D1, 11D2, 11E1, 11E2  kiểm tra.

panner20 11