Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 17 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 17

Thứ

Buổi

Tiết

Môn-Khối

Hình thức

Có mặt tại phòng KT

Ghi chú

4

Sáng

1

Sinh học 10

TNKQ

6h55’

Tiết 1 học sinh khối lớp 10 nghỉ học để kiểm tra.

5

Chiều

1, 2

Ngữ văn 11

Tự luận

13h25’

Tiết 1, 2 học sinh khối lớp 11 nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

6

Chiều

1, 2

Ngữ văn 10

Tự luận

13h25’

Tiết 1, 2 học sinh khối lớp 10 nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

7

Sáng

1

T.Anh 10

(Hệ 10 năm)

TNKQ + TL

6h55’

Tiết 1 học sinh khối lớp 10 nghỉ học để kiểm tra (Riêng hai lớp 10A8 và 10D5 học bình thường).

panner20 11