Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ 1 , KHỐI 12 NĂM HỌC 2018 – 2019

Thứ

Ngày

Buổi

Môn Kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ phát đề kiểm tra

Giờ bắt đầu làm bài

Cả tuần

3/12-08/12

Sáng

Thể dục

Tin học 12

Công nghệ 12

45 phút

45 phút

  

3

11/12/2018

Sáng

Ngữ văn

90 phút

7h30

7h35

Vật lý

45 phút

9h35

9h40

4

12/12/2018

Sáng

Toán

90 phút

7h30

7h35

Địa lý

45 phút

9h35

9h40

5

13/12/2018

Sáng

Hóa học

45 phút

7h30

7h35

Lịch sử

45 phút

8h50

8h55

6

14/12/2018

Sáng

Sinh học

45 phút

7h30

7h35

Tiếng Anh

45 phút

8h50

8h55

GDCD

45 phút

10h10

10h15

Chiều

Phần nói môn T.Anh

 

14h00

 

panner nq29