Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC THÊM LỚP 10, 11 LẦN 1; NĂM HỌC 2018 - 2019

NGÀY-MÔN

LỚP            

Sáng thứ 3

 (11/12/2018)

Sáng thứ 4 

(12/12/2018)

Sáng thứ 5

 (13/12/2018)

Sáng thứ 6

(14/12/2018)

11A1 đến 11A4

Toán

 

Lý, Hóa

 

11B

Toán

 

Sinh, Hóa

 

11D1 đến 11D4

Toán, T.Anh

 

Ngữ văn

 

11E1 đến11E4

Toán, T.Anh

 

Vật lý

 

10A1 đến 10A8

 

Toán, T.Anh

 

Lý, Hóa, Sinh

10D1 đến 10D5

 

Toán, T.Anh

 

Ngữ văn

banner x2019