Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ 1, KHỐI 11 NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Thứ

Ngày

Buổi

Môn kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ phát đề kiểm tra

Giờ bắt đầu làm bài

3

18/12/2018

Sáng

Tin học 11

45 phút

6h55

7h00

419/12/2018SángCông nghệ 1145 phút6h557h00

6

21/12/2018

Sáng

Hóa học

45 phút

7h30

7h35

Lịch sử

45 phút

8h50

8h55

7

22/12/2018

Sáng

Sinh học

45 phút

7h30

7h35

Tiếng Anh

45 phút

8h50

8h55

GDCD

45 phút

10h10

10h15

Chiều

Phần nói môn T.Anh

14h00

5

27/12/2018

Sáng

Ngữ văn

90 phút

7h30

7h35

Vật lý

45 phút

9h35

9h40

6

28/12/2018

Sáng

Toán

90 phút

7h30

7h35

Địa lý

45 phút

9h35

9h40

panner nq29