Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA MỘT TIẾT TUẦN 29 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 29

Thứ

Buổi

Tiết

Môn-Khối

Hình thức

Có mặt tại phòng KT

Ghi chú

4

Sáng

4

T.Anh 10

(Hệ 7& 10 năm)

TNKQ+TL

9h40’

 

4

Chiều

1

Sử 12

TNKQ

13h25’

Tiết 1 học sinh khối lớp 12 nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

5

Sáng

4

Toán 10

TNKQ

9h40’

 

5

Sáng

4

Toán 11

TNKQ

9h40’

 

5

Sáng

4

Vật lí 12

TNKQ

9h40’

 

5

Chiều

1

T.Anh 11

(Hệ 10 năm)

TNKQ+TL

13h25’

Tiết 1 học sinh các lớp 11A1, 11A2, 11D1, 11D2, 11E1, 11E2  nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

6

Sáng

4

Toán 12

TNKQ

9h40’

 
Lưu ý:             GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH CÓ THẮC MẮC GÌ THÌ LIÊN HỆ VỚI THẦY LẬP.

 

panner nq29